032 402-919 info.ipf@unze.ba

ODSJEK ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE


Odsjek za predškolski odgoj i obrazovanje Islamskog pedagoškog fakulteta u Univerziteta u Zenici osnovan je akademske 2008/2009, paralelno sa intenzivnim razvojem predškolskog odgoja u BiH, odnosno donošenjem novog Zakona o predškolskom odgoju obrazovanju, prema kojem je predškolski odgoj i obrazovanje obavezan u trajanju od godinu dana prije polaska u školu.

U ak. 2016/17. godini na Odsjeku za predškolski odgoj i obrazovanje organizirana je i izvodi se nastava na dodiplomskom i magistarskom studiju.

Od osnivanja pa do ak. 2015/16. godine dodiplomski studij (I ciklus) na Odsjeku za predškolski odgoj i obrazovanje trajao je tri akademske godine, odnosno šest semestara i vrednovao se s 180 ECTS bodova.

Od ak. 2016/17. godine dodiplomski studij (I ciklus) na Odsjeku za predškolski odgoj i obrazovanje traje četiri akademske godine, odnosno osam semestara. Studij se vrednuje s 240 ECTS bodova.

Nakon završetka studija student stiče diplomu u kojoj će stajati da je ispunio sve propisane uvjete za sticanje akademske titule i stručnog diplomirani profesor predškolskog odgoja i obrazovanja / eng. Bachelor of Pre-school Education.

Odsjek za predškolski odgoj i obrazovanje Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici organizirao je Znanstveno-stručnu konferenciju s međunarodnim učešćem “TEORIJA I PRAKSA RANOG ODGOJA”. Jednodnevna Znanstveno-stručna konferencija s međunarodnim učešćem “TEORIJA I PRAKSA RANOG ODGOJA” održana je u Zenici 21. aprila 2012. godine.

Na Konferenciji su prezentirani rezultati 70 znanstveno-stručnih istraživanja: četiri u plenarnom dijelu i 66 u tri paralelne odvojene sesije. Na Konferenciji je referentno (u ulozi autora i koautora) učestvovalo 169 znanstvenika i istraživača iz Slovenije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Kosova i Makedonije.

Konferencija je znanstveno-stručno i organizacijski odgovorila nivou na kojem je organizirana i kao rezultat proistekla je znanstvena monografija “SUVREMENI TOKOVI U RANOM ODGOJU I OBRAZOVANJU”.

RANI ODGOJ

Ukoliko želite temeljitiji uvid u Znanstvenu monografiju kliknite OVDJE

Recenzenti Znanstvene monografije bili su:

– Dr. sc. Jan Peeters, Ghent University, Belgium

– Dr. sc. Milena Ivanuš Grmek, Univerza v Mariboru, Slovenija

– Dr. sc. Jasmina Klemenović, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

Menadžment Odsjeka

Šef Odsjeka: Prof. dr. Izet Pehlić <izet.pehlic@gmail.com>

Dear guests, you can download brief guide through our department from HERE.

Nastavu (predavanja i vježbe) na dodiplomskom studiju na Odsjeku za predškolski odgoj i obrazovanje izvode stručni nastavnici i saradnici sa odgovarajućim izborima u nastavnička i saradnička zvanja.

Nastava se izvodi za redovne i vanredne studente. Nastava za vanredne studente organizirana je i izvodi se vikendom po posebnom rasporedu.

Nastavnički tim za I ciklus (dodiplomski studij) Odsjeka za predškolski odgoj i obrazovanje u ak. 2023/24. godini možete preuzeti OVDJE.

Nastavnički tim za II ciklus (magistarski studij) Odsjeka za predškolski odgoj i obrazovanje u ak. 2023/24. godini možete preuzeti OVDJE.

Odsjek za predškolski odgoj i obrazovanje Islamskog pedagoškog fakulteta u Univerziteta u Zenici osnovan je akademske 2008/2009, paralelno sa intenzivnim razvojem predškolskog odgoja u BiH, odnosno donošenjem novog Zakona o predškolskom odgoju obrazovanju, prema kojem je predškolski odgoj i obrazovanje obavezan u trajanju od godinu dana prije polaska u školu.

U ak. 2017/18. godini na Odsjeku za predškolski odgoj i obrazovanje organizirana je i izvodi se nastava na dodiplomskom i magistarskom studiju.

Od osnivanja pa do ak. 2015/16. godine dodiplomski studij (I ciklus) na Odsjeku za predškolski odgoj i obrazovanje trajao je tri akademske godine, odnosno šest semestara i vrednovao se s 180 ECTS bodova.

Od ak. 2016/17. godine dodiplomski studij (I ciklus) na Odsjeku za predškolski odgoj i obrazovanje traje četiri akademske godine, odnosno osam semestara. Studij se vrednuje s 240 ECTS bodova.

Nakon završetka studija student stiče diplomu u kojoj će stajati da je ispunio sve propisane uvjete za sticanje akademske titule i stručnog diplomirani profesor predškolskog odgoja i obrazovanja / eng. Bachelor of Pre-school Education.

Svršenici dodiplomskog studija predškolskog odgoja i obrazovanja kao odgajatelji djece rane i predškolske dobi osposobljeni su za zapošljavanje na radnim mjestima odgajatelja u jaslicama, dječjim vrtićima, igraonicama, dječjim centrima, za rad u specijaliziranim programima za djecu rane i predškolske dobi koji se provode u bibliotekama, porodičnim centrima, domovima za nezbrinutu djecu i svim drugim institucijama (javnim i privatnim) koje provode različite oblike odgoja i obrazovanja djece predškolske i rane školske dobi (osnovne škole, igraonice u bibliotekama, zdravstvene, socijalne, kulturne i sportske ustanove i udruženja).

Prateći potrebe koje su rezultat novonastale situacije u Bosni i Hercegovini, u kontekstu uvođenja obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja, Islamski pedagoški fakultet u Zenici Univerziteta u Zenici pokrenuo je programiran, stručno nadziran proces redovnog reformiranja studija predškolskog odgoja i obrazovanja.

Naučno-nastavno vijeće Fakulteta je u skladu sa članom 131. Zakona o visokom obrazovanju Ze-Do Kantona (Sl. Novine Ze-do kantona 6/09) i člana 183. Statuta Univerziteta u Zenici pokrenulo je izmjenu Nastavnog plana i programa na I ciklusu Odsjeka za predškolski odgoj i obrazovanje koji se primjenjuje od akademske 2016/17. godine i transformaciju studija sa modela 3+2+3 na koncept studiranja 4+1+3. Također, studentima koji su na Odsjeku za predškolski odgoj završili trogodišnji I ciklus studija bit će omogućeno da polože ispite iz četvrte godine studija od akademske 2016/17.

Osnovna karakteristika inoviranog Nastavnog plana i programa je to što se uvodi četvrta godina studija i što se na Odsjeku za predškolski odgoj i obrazovanje prelazi na koncept studiranja 4+1+3. Jedan od razloga za reformu studijskog programa jeste i osnaženje konkurentnosti svršenika ovog studijskog programa na tržištu rada i uporedivosti sa svršenicima istog studijskog programa u Bosni i Hercegovini. Također, studij na Odsjeku za predškolski odgoj i obrazovanje ostao je izoliran kao jedini studijski program na Univerzitetu u Zenici koji se izvodi po konceptu studiranja 3+2+3.

Reformirani dodiplomski studij na Odsjeku za predškolski odgoj i obrazovanje podrazumijeva:

  • stjecanje diplome u okviru dodiplomskog studija po ECTS sistemu;
  • obnovljene programe pedagoškog, psihološkog, didaktičkog, metodičkog obrazovanja, teološkog, strukturalno korespondirajuće studiju na nastavničkim fakultetima u Bosni i Hercegovini, koji imaju isti smijer;
  • nove programe kroz predmet Odgoj djece s posebnim potrebama koji osposobljava profesora predškolskog odgoja za odgojno-obrazovni rad u razredu shodno principima integracije, inkluzije djece s posebnim razvojnim potrebama;
  • obnovljene programe osposobljavanja za istraživanje pojava u odgoju i obrazovanju (teorijsko-praktično metodološko osposobljavanje);
  • nove programe razvijanja ‘kulture učenja’ (uz upotrebu novih radnih metoda);
  • nove programe razvijanja komunikacijskih vještina, shodno potrebama reformirane škole koja traži umijeće građenja paradigme timskog rada;
  • novi program interdisciplinarnog prožimanja referentnih znanosti za odgoj u vjeri (teologija, humanističke znanosti…), što će svoje opredmećenje imati kroz inventivnost i realizaciju nastavnih predmeta i izrazit studentski angažman u toku studija.

Za uvid u Nastavni plan i program trogodišnjeg (180 ECTS bodova) dodiplomskog studija na Odsjeku za predškolski odgoj i obrazovanje kliknite OVDJE.

Za uvid u Nastavni plan i program četverogodišnjeg (240 ECTS bodova) dodiplomskog studija na Odsjeku za predškolski odgoj i obrazovanje kliknite OVDJE.

KONTAKT

Bilmišće, Zenica 72000

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info.ipf@unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet

en_USEN