032 402-919 info.ipf@unze.ba

Međunarodna saradnja

Kontakt osoba za međunarodnju surdanju na OJ Islamski pedagoški fakultet UNZE: vanr. prof. dr. Amina Pehlić, e-mail: amina.pehlic@unze.ba ili amina.pehlic@gmail.com.

Contact person for international cooperation and students and staff mobility: vanr. prof. dr. Amina Pehlić, e-mail: amina.pehlic@unze.ba or amina.pehlic@gmail.com.

KONKURSI:

Univerzitet u Jaenu (studenti svih studijskih programa Univerziteta u Zenici, u zavisnosti od dostupnih predmeta na engleskom jeziku) – https://unze.ba/konkurs-za-studente-univerziteta-u-zenici-u-akademskoj-2024-2025-godini-u-okviru-programa-erasmus-saradnja-s-partnerskim-zemljama-univerzitet-u-jaenu-spanija/

Univerzitet u Saarlandu (jezici, materijali, pravo, IKT) – https://unze.ba/konkurs-za-studente-univerziteta-u-zenici-u-akademskoj-2024-2025-godini-u-okviru-programa-erasmus-saradnja-s-partnerskim-zemljama-univerzitet-u-saarlandu-njemacka/

Univerzitet u Poatjeu (jezici, ekonomija, pravo, IKT, mašinstvo, hemijsko inžinjerstvo) – https://unze.ba/poziv-za-studente-univerziteta-u-zenici-za-mobilnost-na-univerzitetu-u-poatjeu-francuska-akademskoj-2024-2025-godini/

Univerzitet u Alba Iuliji (jezici, ekonomija, mašinstvo) –
https://unze.ba/konkurs-za-studente-univerziteta-u-zenici-za-mobilnost-u-akademskoj-godini-2024-2025-u-okviru-programa-erasmus-saradnja-s-partnerskim-zemljama-ka107-univerzitet-1st-decembrie-alba-iulia-rumunija/

Univerzitet Sapienza u Rimu, Italija (sva polja studija, u zavisnosti od dostupnih predmeta na engleskom jeziku, osim Medicinskog fakulteta)https://unze.ba/konkurs-za-studente-univerziteta-u-zenici-u-akademskoj-2024-2025-godini-u-okviru-programa-erasmus-saradnja-s-partnerskim-zemljama-sapienza-universita-di-roma-italija/
en_USEN