032 402-919 info.ipf@unze.ba

MASTER STUDIJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA


Odsjek za predškolski odgoj i obrazovanje Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici osnovan je akademske 2008/2009, paralelno sa intenzivnim razvojem predškolskog odgoja u BiH, odnosno donošenjem novog Zakona o predškolskom odgoju obrazovanju, prema kojem je predškolski odgoj i obrazovanje obavezan u trajanju od godinu dana prije polaska u školu.

U ak. 2016/17. godini na Odsjeku za predškolski odgoj i obrazovanje organizirana je i izvodi se nastava na dodiplomskom i magistarskom studiju.

Drugi ciklus studija, odnosno magistarski studij na Odsjeku za predškolski odgoj i obrazovanje predstavlja prirodan tok školovanja svršenika I ciklusa studija predškolskog odgoja i obrazovanja. Budući da je I ciklus studija reformiran sa modela 3+2+3 na koncept studiranja 4+1+3, te da je raniji I ciklus sa tri godine (šest semestara) prešao na četiri godine, za posljedicu je imalo da se dvogodišnje trajanje II ciklusa studija promijeni na jednogodišnje trajanje. Prva generacija na II ciklus po ovom modelu upisana je u akademskoj 2020/21 godini.

 

Cilj magistarskog (II ciklusa) studija na Odsjeku za predškolski odgoj i obrazovanje jeste nadogradnja znanja stečenog u toku I ciklusa studija predškolskog odgoja i obrazovanja, te osiguravanje vertikalne prohodnosti studentima koji su završili I ciklus studija na Odsjeku za predškolski odgoj i obrazovanje, ali i studentima drugih studijskih grupa koji imaju želju da se usavršavaju u oblasti ranog odgoja i obrazovanja.

Zadaci studija su osigurati podsticajna i bogata okruženja ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u kojima se:

 • primjenjuju razvojno i funkcionalno primjerene individualne i zajedničke aktivnosti, usklađene sa specifičnim potrebama, interesima i sposobnostima djece (bez obzira na to radi li se o djeci s razvojnim teškoćama, darovitoj djeci ili prosječno razvijenoj djeci);
 • kreiraju, provode i evaluiraju specijalizirani umjetnički, jezički, kineziološki i ostali programi za djecu rane i predškolske dobi, prilagođeni različitim institucionalnim kontekstima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, u skladu s specifičnim potrebama porodice i djece;
 • koriste odgovarajuće savremene tehnologije, mediji i ostala didaktička sredstva (uključujući tehnologiju, medije i sredstva prilagođena potrebama djece s razvojim teškoćama);
 • prakticira profesionalno etičko djelovanje utemeljeno na savremenim pedagoškim konceptima koji odgajatelja opisuju kao refleksivnog praktičara;
 • provode i vrednuju savremeni koncepti teorija, modela i filozofije ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u različitim institucionalnim kontekstima;
 • ostvaruje složena komunikacija i saradnja svih učesnika ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja;
 • razvijaju interdisciplinarni i intradisciplinarni timovi usmjereni zajedničkom radu na unapređivanju ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja;
 • kreiraju i vode naučni i stručni projekti evaluacije ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja;
 • promovira praksa aktivnog učestvovanja odgajatelja u kreiranju politike u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja uz razumijevanje značenja njegovih razvojnih potencijala.

Magistarski studij na Odsjeku za predškolski odgoj i obrazovanje traje jednu akademsku godinu, odnosno II semestra, u toku kojeg studenti ostvaruju 60 ECTS bodova. Osnovni studij traje četiri akademske godine, student ostvaruje 240 ECTS bodova, u drugom ciklusu ostvaruje još 60 bodova, čime ispunjava 300 ECTS bodova neophodnih za ostvarivanje prava na zvanje magistra struke.

 • Nakon završetka II ciklusa studija student stiče diplomu u kojoj će stajati da je ispunio sve propisane uvjete za sticanje akademske titule i stručnog zvanja:

MAGISTAR PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA/ Eng. Master of Preschool Education

 

 

Menadžment Odsjeka

Šef Odsjeka: Prof.dr. Anela Hasanagić

Nastavu (predavanja i vježbe) na magistarskom studiju na Odsjeku za predškolski odgoj i obrazovanje izvode stručni nastavnici i saradnici sa odgovarajućim izborima u nastavnička i saradnička zvanja.

Nastava za sve studente izvodi se vikendom po posebnom rasporedu.

Nastavnički tim za II ciklus (magistarski studij) Odsjeka za predškolski odgoj i obrazovanje u ak. 2023/24. godini možete preuzeti OVDJE.

Magistarski studij na Odsjeku za predškolski odgoj i obrazovanje traje jednu akademsku godinu, odnosno II semestra, u toku kojeg studenti ostvaruju 60  ECTS bodova.

Nakon završetka II ciklusa studija student stiče diplomu u kojoj će stajati da je ispunio sve propisane uvjete za sticanje akademske titule i stručnog zvanja:  magistar predškolskog odgoja i obrazovanja / Eng. Master of Preschool Education.

U toku II ciklusa studija studenti razvijaju sljedeće opće kompetencije:

 • poznavanje i primjena odgovarajućih metoda istraživanja i razvoja prakse ranog odgoja;
 • sposobnost preuzimanja odgovornosti za lični profesionalni razvoj i učenje kroz procjenjivanje i refleksiju vlastitog rada (iskustveno učenje, intervizija, supervizija);
 • rukovođenje i organizacijske sposobnosti;
 • uspostavljanje saradničkih odnosa s korisnicima usluga vrtića i drugim komunikacijskim grupama;
 • sposobnost za istraživanje i prenošenje znanja u praksi;
 • razvoj novih saznanja i osnaživanje razumijevanja područja ranog odgoja;
 • djelovanje u skladu s etičkim normama i profesionalnim kodeksom;
 • sposobnost učestvovanja u interdisciplinarnom timu i komuniciranja sa svim subjektima uključenim u odgojno-obrazovni proces (s djecom, adolescentima, roditeljima i praktičarima);
 • reflektiranje i vrednovanje postojeće odgojno-obrazovne prakse, te identificiranje neiskorištenih mogućnosti za povećanje njenog kvaliteta;
 • razvoj visokih kognitivnih sposobnosti povezanih sa kreiranjem novih znanja.

U toku II ciklusa studija studenti razvijaju sljedeće specifične kompetencije:

 • sposobnost saradničkog rješavanja odgojno-obrazovnih problema u različitim socijalno odgojnim kontekstima;
 • sposobnost prilagođavanja prakse specifičnostima ranog odgojno-obrazovnog konteksta;
 • razvoj znanja i razumijevanja u području ranog odgoja i obrazovanja;
 • sposobnost refleksije i artikuliranja vrijednosti i stavova koji odgovaraju određenoj praksi;
 • sposobnost korištenja istraživanja u području ranog odgoja za kreiranje alternativne, drukčije prakse;
 • mogućnost vođenja prakse u smjeru interkulturalnog dijaloga;
 • sposobnost integracije različitih kurikularnih područja;
 • duboko razumijevanje teorije razvoja, vođenja i procjenjivanja rada u javnom odgoju i obrazovanju – u vrtiću;
 • sposobnost organiziranja i upravljanja javnim ustanovama – vrtićima.

Za uvid u Nastavni plan i program magistarskog studija na Odsjeku za predškolski odgoj i obrazovanje kliknite OVDJE.

KONTAKT

Bilmišće, Zenica 72000

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info.ipf@unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet

en_USEN