032 402-919 info.ipf@unze.ba

KATEDRE


Islamski pedagoški fakultet u Zenici kvalitetno je organizirana institucija, zamišljena kao dinamična, otvorena za nova saznanja i iskustva, osjetljiva na zahtjeve i potrebe našega vremena te osobitu narav svijeta u kojem živimo. Svoj rad zasniva na Pravilima, koja su izrađena na osnovama Ustava Islamske zajednice i Zakona o visokom obrazovanju.

 Na islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici svoju matičnost nalaze sljedeće četiri katedre:

1. Katedra za vjerske znanosti
Šef Katedre: prof. dr. Zuhdija Adilović

2. Katedra za islamsku misao i civilizaciju
Šef Katedre: prof. dr. Sedad Dizdarević

3. Katedra za socijalnu pedagogiju
Šef Katedre: doc. dr. Azemina Durmić

4. Katedra za orijentalne jezike i književnost
Šef Katedre: van. prof. dr. Midhat Jugo

Poslovnik o radu katedri možete preuzeti OVDJE.

KONTAKT

Bilmišće, Zenica 72000

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info.ipf@unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet

en_USEN