032 402-919 info.ipf@unze.ba

KATEDRA ZA VJERSKE ZNANOSTI


Šef Katedre

Prof. dr. Zuhdija Adilović

E-mail: zuhdija.adilovic@gmail.com

Sekretar Katedre

 

Viši ass.mr. Eniz Patković

E-mail: patkovic70@gmail.com

Oznaka UNZE-K-35
Kontakt

Juraja Neidharta 15, 72000 Zenica

Tel/fax: 032 402 919; 032 402 785

 

 

 

 

 

Nastavno-naučno i naučno-istraživačko područje rada Katedre

 

 

 

Nastavno-naučno i istraživačka područja rada Katedre jesu organizovanje i vođenje nastave u okviru prvog, drugog i trećeg ciklusa studija, te kontinuiran razvoj naučno-istraživačkog kadra i istraživanja u području vjerskih znanosti.

 

 

 

 

 

Članovi Katedre su:

  • Prof. dr. Zuhdija Adilović
  • Prof. dr. Šefik Kurdić
  • Prof. dr. Šukrija Ramić
  • Prof. dr. Safvet hfz. Halilović
  • Vanr. prof. dr. Esmir M. Halilović
  • Vanr. prof. dr. Mensur Valjevac
  • Vanr. prof. dr. Safet hfz. Husejnović
  • Doc. dr. Muamer Neimarlija
  • Viši ass. mr. Eniz Patković

 

KONTAKT

Bilmišće, Zenica 72000

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info.ipf@unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet

en_USEN