032 402-919 info.ipf@unze.ba

KATEDRA ZA ORIJENTALNE JEZIKE I KNJIŽEVNOST


Šef Katedre Van. prof. dr. Semir Rebronja
Sekretar Katedre ass. Berina Mehić
Oznaka   UNZE-K-36
Kontakt

Juraja Neidharta 15, 72000 Zenica 

Tel/fax: 032 402 919; 032 402 785

 

Katedra za orjentalne jezike i književnost svojom matičnošću pripada Islamskom pedagoškom fakultetu.  Odlukom Senata Univerziteta u Zenici osnovana je 2006. godine.

Nastavno-naučno i naučno-istraživačko područje Katedre za orijentalne jezike i književnost jesu organizacija i realizacija nastave u okviru prvog i drugog ciklusa studija, razvoj naučno-istraživačkog kadra i istraživanje i razvoj u području orijentalne filologije: arapskog, perzijskog i turskog jezika i književnosti, civilizacije, historije i kulture naroda ovih govornih područja, kao i područje lingvističkog i kulturno-historijskog naslijeđa u BiH na ovim jezicima.

Katedra za orijenlalne jezike i književnost organizira nastavu (predavanja i vježbe) na Odsjeku za arapski jezik i književnost, Odsjeku za islamsku vjeronauku, Odsjeku socijalnu pedagogiju i  predškolski odgoj i obrazovanje Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Akademske 2013./2014. godine, Katedra je realizirala projekat pokretanja studijskog Odsjeka za arapski jezik i književnost na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici i upisana je prva generacija studenata.

Katedra za orijentalne jezike i književnost je promotor Projekata ranog učenja arapskog jezika u osnovnim školama ZE-DO kantona i u aprilu 2013. godine, u suradnji sa Pedagoškim zavodom i Ministarstovom obrazovanja Kantona, organizirala je edukativni seminar za direktore osnovnih škola ovog Kantona pod nazivom „ Arapski jezik – zašto ne? “.

Katedra je inicijator uspostavljanja vrlo bliske suradnje Odsjeka za arapski jezik i književnost sa ambasadom Arapske Republike Egipat i saudijskim Kulturnim centrom Kralj Fahd iz Sarajeva. Uz podršku Kulturnog centra Kralj Fahd, 2013./2014. godine Katedra je inicirala formiranje prvog odjeljnja arapskog jezika u Osnovnoj školi „Ćamil Sijarić“ u Nemili. Katedra je organizator gostujućih predavanja profesora arapskog jezika iz Tunisa i Egipta na Odsjeku za arapski jezik i književnost.

Personalni sastav Katedre čine:

  1.    Van. prof. dr. Semir Rebronja – šef Katedre, stalno uposlen
  2.    Prof. dr. Mejra Softić, član Katedre, stalno uposlen
  3.   Doc. dr. Midhat Jugo, član  Katedre, stalno uposlen
  4.   ass. Berina Mehić – asistent, sekretar Katedre, član Katedre iz redova vanjskih saradnika 

Vanjski saradnici na Katedri su: prof.dr. Ćazim Hadžimejlić, doc.dr. Enver Ujkanović, prof. dr. Amrudin Hajrić, ass. Azra Kapetanović i ass. Muaz Smailović.

KONTAKT

Bilmišće, Zenica 72000

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info.ipf@unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet

en_USEN