032 402-919 info.ipf@unze.ba

KATEDRA ZA ISLAMSKU MISAO I CIVILIZACIJU


Šef Katedre Van. prof. dr. Sedad Dizdarević

sedad73@yahoo.com

Sekretar Katedre Doc. dr. Mevludin Dizdarević

dizdarmev@hotmail.com

Oznaka UNZE-K-34
Kontakt Juraja Neidharta 15, 72000 Zenica

Tel/fax: 032 402 919; 032 402 785

Katedra za islamsku misao i civilizaciju svojom matičnošću pripada Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici.  Osnovana je akademske 2006.godine. Od njezinog osnivanja  na čelu Katedre bio je van.prof.Nusret Isanović.

Nastavno-naučno i naučno-istraživačko područje rada Katedre za Islamsku misao i civilizaciju Univerziteta u Zenici jesu organizacija i realizacija nastave u okviru prvog, drugog i trećeg ciklusa studija, razvoj naučno-straživačkog kadra i istraživanje i razvoj u području humanističkih nauka, polje islamske filozofije, kulture i civilizacije.

Katedra za Islamsku misao i civilizaciju organizira nastavu (predavanja i vježbe) na Odsjeku za Islamsku vjeronauku, socijalnu pedagogiju, Predškolski odgoj i obrazovanje i Arapski jezik i književnost Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici. Katedra za islamsku misao i civilizaciju osigurava istraživačku i znanstvenu podršku svim odsjecima na Islamskom pedagoškom fakultetu.

Katedra  za islamsku misao i civilizaciju je  2009. godine zajedno sa Institutom “Ibn Sina” u Sarajevu, Iranskim kulturnim centrom u Sarajevu i Fondacijom “Mula Sadra” organizirala dva okrugla stola pod radnim nazivom “Džemaluddin Afgani i muslimanska moderna” i “Religijski koncept odgoja i obrazovanja”. 2012.godine je u suradnji sa Centrom za napredne studije (Sarajevo), Fakultetom islamskih nauka u Sarajevu, Islamskim teološkim fakultetom u Skopju (Makedonija), Fakultetom islamskih nauka u Prištini (Kosovo) organizirala okrugli stol i stručni seminar pod nazivom “Studije islamske kulture i civilizacije na Balkanu”.

Također, katedra je u više navrata ugostila strane predavače, a u januaru 2012.godine Katedra za islamsku misao i civilizaciju je u saradnji sa institutom “Ibn Sina” organizirala studijsku posjeti naučnim, istraživačkim i akademskim instiitucijama u Iranu. Nastavnici sa Islamskog pedagoškog fakulteta su između ostalih posjetili Teheranski univerzitet, Univerzitet “Shahid Beheshti” u Teheranu, Institut za porodicu u Teheranu, Institut za psihologiju u Teheranu, Nacionalnu biblioteku u Teheranu, Institut za islamske i društvene  studije u Komu, Institut za istraživanje i edukaciju “Imam Homeini” u Komu i Biblioteku Ajatollaha Mar’ašija u Komu.

Članovi Katedre su:

  1. Van. prof. dr. Nusret Isanović
  2. Van. prof. dr. Sedad Dizdarević
  3. Doc. dr. Mevludin Dizdarević

Saradnici Katedre su:

  1. Prof.dr. Refik Ćatić
  2. Van.prof.dr. Halil Mehtić
  3. Doc. dr. Mensur Valjevac

KONTAKT

Bilmišće, Zenica 72000

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info.ipf@unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet

en_USEN