032 402-919 info.ipf@unze.ba

IZDAVAŠTVO


Pored realizacije odgojno-obrazovnih obaveza, Fakultet se bavi i izdavačkom djelatnošću, što javnosti prezentira u obliku objavljenih knjiga i naučno-stručnih publikacija. Slijedi prikaz izdanja Fakulteta.

1. Omer Novljanin i Ahmed Hadžinesimović, ODBRANA BOSNE 1736-1739 – Dvije bosanske kronike, 1994.

2. Hajdar Hulusija, BOŠNJAČKI TESPIH, 1995.

3. Munir Gavrankapetanović, VJEROM DO SAVRŠENSTVA DUŠE, 1995.

4. A. Adnan Adivar, NAUKA KOD OSMANSKIH TURAKA, 1999.

5. Refik Ćatić, Izet Pehlić i Hasan Zahirović, NASTAVNI SAT VJERONAUKE U PRAKSI – Metodički priručnik, 2001.

6. Šefik Kurdić, EBU HANIFE i namaz u hanefijskom mezhebu, 2001.

7. Mejra Softić, KOMPENDIJ ARAPSKE SINTAKSE IBRAHIMA OPIJAČA MOSTARCA, 2002.

8. Šefik Kurdić, RAMAZAN I TERAVIH-NAMAZ U SVJETLU HANEFIJSKOG MEZHEBA, 2002.

9. Edina Vejo, PRIRODA PORODIČNOG ODGOJNOG UZORA KOD BOŠNJAKA, 2003.

10. Šefik Kurdić, VELIKANI HADISKIH ZNANOSTI, 2003.

11. Safvet Halilović, HIFZ – UČENJE KUR'ANA NAPAMET, 2003.

12. Mensur Valjevac, VRSTE OBJAVE, 2003.

13. Šefik Kurdić, BRAK I INTIMNI ODNOSI U ISLAMU, 2003.

14. Safvet Halilović, ISLAM I ZAPAD U PERSPEKTIVI ASADOVOG MIŠLJENJA, 2003.

15. ZBORNIK RADOVA NASTAVNIKA AKADEMIJE, I/2003.

16. Šefik Kurdić, KULTURA PONAŠANJA PREMA DJECI, RODITELJIMA I RODBINI, 2004.

17. Safvet Halilović, ISLAM AND WEST FROM THE PERSPECTIVE OF ASAD’S THOUGHT, 2004.

18. Zuhdija Adilović, HASAN KAFIJA PRUŠČAK I NJEGOVO DJELO SVJETLOST ISTINSKE SPOZNAJE O TEMELJIMA VJERE, 2004.

19. Ejub Dautović, TEFSIRSKO MIŠLJENJE HUSEIN EF. ĐOZE, 2004

20. Šefik Kurdić, SNOVI I NJIHOVA ZNAČENJA, 2004.

21. Mirnes Kovač (prijevod s engleskog: Mirnes Kovač, Zijad Imamović i Ahmet Alibašić), ISLAM – GLOBALNI IZAZOV, 2004

22. Šefik Kurdić, KULTURA PONAŠANJA PREMA DJECI, RODITELJIMA I RODBINI, 2004.

23. Refik Ćatić i Izet Pehlić, METODIKA NASTAVE ISLAMSKE VJERONAUKE, 2004.

24. ZBORNIK RADOVA NASTAVNIKA AKADEMIJE, II/2004.

25. Safvet Halilović, OSNOVI TEFSIRA, 2005.

26. Safvet Halilović, DER ISLAM UND DER WESTEN Aus der Perspektive Muhammad Asads, 2005.

27. Šefik Kurdić, ISLAMSKI BONTON, 2005.

28. Safvet Halilović, ISLAMSKO VJEROVANJE U SVJETLU AL-GASSASOVOG TEFSIRA AHKAM AL-QUR’AN (PROPISI KUR’ANA), 2005.

29. Šefik Kurdić, JEZIK: MAČ SA DVIJE OŠTRICE, 2005.

30. ZBORNIK RADOVA NASTAVNIKA AKADEMIJE, III/2005.

31. Halil Mehtić, U OZRAČJU KUR’ANA, 2006.

32. Safvet Halilović, LIČNOST POSLJEDNJEG ALLAHOVOG POSLANIKA, 2006.

33. ZBORNIK RADOVA NASTAVNIKA AKADEMIJE, IV/2006.

34. ZBORNIK RADOVA SA 1. ZNANSTVENO-STRUČNE KONFERENCIJE S MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM ”SISTEM PREVENIRANJA SOCIJALNOG ISKLJUČIVANJA MLADIH”, 2006.

35. Bilal Hasanović, PRAKTIKUM ARAPSKE GRAMATIKE, 2007.

36. Safvet Halilović, SIRA – ŽIVOTOPIS POSLJEDNJEG ALLAHOVOG POSLANIKA, 2007.

37. ZBORNIK RADOVA NASTAVNIKA AKADEMIJE, V/2007.

38. ZBORNIK RADOVA SA 2. ZNANSTVENO-STRUČNE KONFERENCIJE S MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM ”SISTEM PREVENIRANJA SOCIJALNOG ISKLJUČIVANJA MLADIH”, 2007.

39. Ali Abd Al-Halim Mahmud (prijevod sa arapskog Mehmed Kico), OSNOVI ISLAMSKE PEDAGOGIJE, 2008.

40. Bilal Hasanović, ISLAMSKE OBRAZOVNE USTANOVE U BOSNI I HERCEGOVINI: OD 1850. DO 1941. GODINE, 2008.

41. Halil Mehtić, MILODAR UPUĆENIM, 2008.

42. Esmir Bašić, PEDAGOŠKE IDEJE U DJELIMA EDHEMA MULABDIĆA, 2008.

43. ZBORNIK RADOVA NASTAVNIKA AKADEMIJE, VI/2008.

44. Mejra Softić, VASLA I NUNACIJA KAO ORTOGRAFSKO-MORFOLOŠKI SPECIFIKUMI ARAPSKOG KNJIŽEVNOG JEZIKA (PROBLEMI INTERPRETACIJE U NASTAVI), 2009.

45. Safvet Halilović, KUR’ANSKA ANTROPOLOGIJA – ČOVJEK U SVJETLU KUR’ANA, 2009.

46. Nusret Isanović, RAZUMIJEVANJE ISLAMSKE UMJETNOSTI, 2009.

47. ZBORNIK RADOVA NASTAVNIKA AKADEMIJE, VII/2009.

48. Halil Mehtić, VRIJEDNOSTI UČENJA KUR’ANA, 2010.

49. Safvet Halilović, SIRA – ŽIVOTOPIS POSLJEDNJEG ALLAHOVOG POSLANIKA, 2. dopunjeno izdanje, 2010.

50. ZBORNIK RADOVA NASTAVNIKA AKADEMIJE, VIII/2010.

51. KNJIGA SAŽETAKA SA 3. ZNANSTVENO-STRUČNE KONFERENCIJE S MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM ”SISTEM PREVENIRANJA SOCIJALNOG ISKLJUČIVANJA MLADIH”, 2010.

52. ZBORNIK RADOVA NASTAVNIKA AKADEMIJE, IX/2011.

53. Zuhdija Adilović i Amel Sarajlić, METODE ISTRAŽIVANJA AKAIDSKIH TEMA, 2012.

54. ZNANSTVENA MONOGRAFIJA ”SUVREMENI TOKOVI U RANOM ODGOJU I OBRAZOVANJU”, 2012.

55. ZBORNIK RADOVA S NAUČNE KONFERENCIJE S MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM ”ISLAMOFOBIJA – UZROCI I PREVENCIJA”, 2012.

56. Amel Sarajlić (prijevod sa arapskog), ŠTA BI SVAKI MUSLIMAN TREBAO DA ZNA, 2012.

57. ZBORNIK RADOVA NASTAVNIKA AKADEMIJE, X/2012.

58. Halil Mehtić, SVJEDOK VREMENA, 2013.

59. Mina Valjevac, EHLI-BEJT: POSLANIKOVA ČASNA PORODICA, 2014.

KONTAKT

Bilmišće, Zenica 72000

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info.ipf@unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet

en_USEN