DOKTORSKI STUDIJ SOCIJALNE PEDAGOGIJE


U toku je izrada Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti pokretanja III ciklusa (doktorskog) studija na Odsjeku za socijalnu pedagogiju.

Planirano je da se na Odsjeku za socijalnu pedagogiju u ak. 2018/19. godini upiše prva generacija doktorskog studija.

KONTAKT

Prof. Juraja Neidharta

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info.ipf@unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet