MASTER STUDIJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA


Odsjek za predškolski odgoj i obrazovanje Islamskog pedagoškog fakulteta u Univerziteta u Zenici osnovan je akademske 2008/2009, paralelno sa intenzivnim razvojem predškolskog odgoja u BiH, odnosno donošenjem novog Zakona o predškolskom odgoju obrazovanju, prema kojem je predškolski odgoj i obrazovanje obavezan u trajanju od godinu dana prije polaska u školu.

U ak. 2016/17. godini na Odsjeku za predškolski odgoj i obrazovanje organizirana je i izvodi se nastava na dodiplomskom i magistarskom studiju.

Cilj magistarskog (II ciklusa) studija na Odsjeku za predškolski odgoj i obrazovanje jeste nadogradnja znanja stečenog u toku I ciklusa studija predškolskog odgoja i obrazovanja, te osiguravanje vertikalne prohodnosti studentima koji su završili trogodišnji (180 ECTS bodova) I ciklus studija na Odsjeku za predškolski odgoj i obrazovanje, ali i studentima drugih studijskih grupa koji imaju želju da se usavršavaju u oblasti ranog odgoja i obrazovanja.

Zadaci studija su da se osigura podsticajno i bogato okruženje ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u kojem se:

 • primjenjuju razvojno i funkcionalno primjerene individualne i grupne aktivnosti, usklađene sa specifičnim potrebama, interesima i sposobnostima djece (bez obzira na to da li se radi o djeci s razvojnim teškoćama, darovitoj djeci ili prosječno razvijenoj djeci);
 • kreiraju, provode i evaluiraju specijalizirani umjetnički, jezički, kineziološki i ostali programi za djecu rane i predškolske dobi, prilagođeni različitim institucionalnim kontekstima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, u skladu s specifičnim potrebama porodice i djece;
 • koriste odgovarajuće savremene tehnologije, mediji i ostala didaktička sredstva (uključujući tehnologiju, medije i sredstva prilagođena potrebama djece s razvojim teškoćama);
 • prakticira profesionalno etičko djelovanje utemeljeno na savremenim pedagoškim konceptima koji odgojitelja opisuju kao refleksivnog praktičara;
 • provode i vrednuju suvremeni koncepti teorija, modela i filozofije ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u različitim institucionalnim kontekstima;
 • ostvaruje složena komunikacija i saradnja svih učesnika ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja;
 • razvijaju interdisciplinarni i intradisciplinarni timovi usmjereni zajedničkom radu na unapređivanju ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja;
 • kreiraju i vode znanstveni i stručni projekti evaluacije ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja;
 • promovira praksa aktivnog učestvovanja odgajatelja u kreiranju politike u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja uz razumijevanje značenja njegovih razvojnih potencijala.

Magistarski studij na Odsjeku za predškolski odgoj i obrazovanje traje dvije akademske godine, odnosno IV semestra, u toku kojeg studenti ostvaruju 120 ECTS bodova.

Nakon završetka II ciklusa studija student stiče diplomu u kojoj će stajati da je ispunio sve propisane uvjete za sticanje akademske titule i stručnog zvanja:  magistar predškolskog odgoja i obrazovanja / Eng. Master of Preschool Education.

Menadžment Odsjeka

Šef Odsjeka: Prof. dr. Izet Pehlić <izet.pehlic@gmail.com>

Nastavu (predavanja i vježbe) na magistarskom studiju na Odsjeku za predškolski odgoj i obrazovanje izvode stručni nastavnici i saradnici sa odgovarajućim izborima u nastavnička i saradnička zvanja.

Nastava za sve studente izvodi se vikendom po posebnom rasporedu.

Ukoliko želite uvid u nastavnički tim na magistarskom studiju Odsjeka za predškolski odgoj i obrazovanje u 2019/20. godine možete ga preuzeti OVDJE.

Magistarski studij na Odsjeku za predškolski odgoj i obrazovanje traje dvije akademske godine, odnosno IV semestra, u toku kojeg studenti ostvaruju 120 ECTS bodova.

Nakon završetka II ciklusa studija student stiče diplomu u kojoj će stajati da je ispunio sve propisane uvjete za sticanje akademske titule i stručnog zvanja:  magistar predškolskog odgoja i obrazovanja / Eng. Master of Preschool Education.

U toku magistarskog studija studenti razvijaju sljedeće opće kompetencije:

 • poznavanje i primjena odgovarajućih metoda istraživanja i razvoja prakse ranog odgoja;
 • sposobnost preuzimanja odgovornosti za lični profesionalni razvoj i učenje kroz procjenjivanje i refleksiju vlastitog rada (iskustveno učenje, intervizija, supervizija);
 • rukovođenje i organizacijske sposobnosti;
 • uspostavljanje saradničkih odnosa s korisnicima usluga vrtića i drugim komunikacijskim skupinama;
 • sposobnost za istraživanje i prenošenje znanja u praksi;
 • razvoj novih saznanja i osnaživanje razumijevanja područja ranog odgoja;
 • djelovanje u skladu s etičkim normama i profesionalnim kodeksom;
 • sposobnost učestvovanja u interdisciplinarnom timu i komuniciranja sa svim subjektima uključenim u odgojno-obrazovni proces (s djecom, adolescentima, roditeljima i praktičarima);
 • reflektiranje i vrednovanje postojeće odgojno-obrazovne prakse te identificiranje neiskorištenih mogućnosti za povećanje njenog kvaliteta;
 • razvoj visokih kognitivnih sposobnosti povezanih sa kreiranjem novih znanja.

U toku II ciklusa studija studenti razvijaju sljedeće specifične kompetencije:

 • sposobnost saradničkog rješavanja odgojno-obrazovnih problema u različitim socijalnoodgojnim kontekstima;
 • sposobnost prilagođavanja prakse specifičnostima ranog odgojno-obrazovnog konteksta;
 • razvoj znanja i razumijevanja u području ranog odgoja i obrazovanja;
 • sposobnost refleksije i artikuliranja vrijednosti i stavova koji odgovaraju određenoj praksi;
 • sposobnost korištenja istraživanja u području ranog odgoja za kreiranje alternativne, drukčije prakse;
 • mogućnost vođenja prakse u smjeru interkulturalnog dijaloga;
 • sposobnost integracije različitih kurikularnih područja;
 • duboko razumijevanje teorije razvoja, vođenja i procjenjivanja rada u javnom odgoju i obrazovanju – u vrtiću;
 • sposobnost organiziranja i upravljanja javnim ustanovama – vrtićima.

Za uvid u Nastavni plan i program magistarskog studija na Odsjeku za predškolski odgoj i obrazovanje kliknite OVDJE.

KONTAKT

Prof. Juraja Neidharta

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info.ipf@unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet