KATEDRA ZA ORIJENTALNE JEZIKE I KNJIŽEVNOST


Šef Katedre Van. prof. dr. Mejra Softić
Sekretar Katedre Viši ass. mr. Midhat Jugo
Oznaka   UNZE-K-36
Kontakt Juraja Neidharta 15, 72000 Zenica

Tel/fax: 032 402 919; 032 402 785

Katedra za orjentalne jezike i književnost svojom matičnošću pripada Islamskom pedagoškom fakultetu.  Odlukom Senata Univerziteta u Zenici osnovana je 2006. godine.

Nastavno-naučno i naučno-istraživačko područje Katedre za orijentalne jezike i književnost jesu organizacija i realizacija nastave u okviru prvog, drugog i trećeg ciklusa studija, razvoj naučno-istraživačkog kadra i istraživanje i razvoj u području orijentalne filologije: arapskog, perzijskog i turskog jezika i književnosti, civilizacije, historije i kulture naroda ovih govornih područja, kao i područje lingvističkog i kulturno-historijskog naslijeđa u BiH na ovim jezicima.

Katedra za Arapski jezik i književnost organizira nastavu (predavanja i vježbe) na Odsjeku za arapski jezik i književnost, Odsjeku za islamsku vjeronauku, socijalnu pedagogiju i  predškolski odgoj i obrazovanje Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Akademske 2013./2014. godine, Katedra je realizirala projekat pokretanja studijskog Odsjeka za arapski jezik i književnost na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici i upisana je prva generacija studenata.

Katedra za orijentalne jezike i književnost je promotor Projekata ranog učenja arapskog jezika u osnovnim školama ZE-DO kantona i u aprilu 2013. godine, u suradnji sa Pedagoškim zavodom i Ministarstovom obrazovanja Kantona, organizirala je edukativni seminar za direktore osnovnih škola ovog Kantona pod nazivom „ Arapski jezik – zašto ne? “.

Katedra je inicijator uspostavljanja vrlo bliske suradnje Odsjeka za arapski jezik i književnost sa ambasadom Arapske Republike Egipat i saudijskim Kulturnim centrom Kralj Fahd iz Sarajeva. Uz podršku Kulturnog centra Kralj Fahd, 2013./2014. godine Katedra je inicirala formiranje prvog odjeljnja arapskog jezika u Osnovnoj školi Ćamil Sijarić u Nemili. Katedra je organizator gostujućih predavanja profesora arapskog jezika iz Tunisa na Odsjeku za arapski jezik i književnost.

Personalni sastav Katedre čine:

  1.    Van. prof. dr. Mejra Softić – šef Katedre, stalno uposlen
  2.    Prof. dr. Safvet Halilović, član Katedre, stalno uposlen
  3.    Prof. dr. Šefik Kurdić, član  Katedre, stalno uposlen
  4.    Van. prof. dr. Sedad Dizdarević, član Katedre, stalno uposlen
  5.    Viši ass. mr. Midhat Jugo – asistent, sekretar Katedre, stalno uposlen

Vanjski saradnici na Katedri su: prof. dr. Mehmed Kico, prof. dr. Naila Hebib Valjevac, prof. dr. Ismet Bušatlić, prof. dr. Džemaludin Latić, van. prof. dr. Mustafa Jahić, doc. dr. Amrudin Hajrić, doc. dr. Elvir Musić, doc. dr. Semir Rebronja.

KONTAKT

Prof. Juraja Neidharta

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info.ipf@unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet