032 402-919 info.ipf@unze.ba

DOWNLOAD


Poštovani posjetitelji!

1. Zbornik radova učesnika konferencije ”Uzroci i prevencija islamofobije”, održane 25.05.2013., možete preuzeti OVDJE.

2. Zbornik radova učesnika znanstvene konferencije ”Suvremeni tokovi u ranom odgoju”, održane 21.04.2012., možete preuzeti OVDJE.

3. Izlaganje akademika Ferida Muhića sa konferencije ”Uzroci i prevencija islamofobije” možete pogledati i preuzeti OVDJE.

4. Izlaganje prof. dr. Ivana Markešića sa konferencije ”Uzroci i prevencija islamofobije” možete pogledati i preuzeti OVDJE.

5. Izlaganje prof. dr. Nusreta Isanovića sa konferencije ”Uzroci i prevencija islamofobije” možete pogledati i preuzeti OVDJE.

6. Izlaganje prof. dr. Zuhdije Adilovića sa konferencije ”Uzroci i prevencija islamofobije” možete pogledati i preuzeti OVDJE.

7. Izlaganje prof. dr. Džemala Najetovića sa konferencije ”Uzroci i prevencija islamofobije” možete pogledati i preuzeti OVDJE.

8. Izlaganje prof. dr. Safveta Halilovića sa konferencije ”Uzroci i prevencija islamofobije” možete pogledati i preuzeti OVDJE.

9. Izlaganje doc. dr. Halila Mehtića sa konferencije ”Uzroci i prevencija islamofobije” možete pogledati i preuzeti OVDJE.

10. Izlaganje mr. Fatmira Alispahića sa konferencije ”Uzroci i prevencija islamofobije” možete pogledati i preuzeti OVDJE.

11. Izlaganje prof. dr. Šukrije Ramića sa konferencije ”Uzroci i prevencija islamofobije” možete pogledati i preuzeti OVDJE.

12. Izlaganje doc. dr. Zemira Sinanovića sa konferencije ”Uzroci i prevencija islamofobije” možete pogledati i preuzeti OVDJE.

13. Izlaganje mr. Mevludina Dizdarevića sa konferencije ”Uzroci i prevencija islamofobije” možete pogledati i preuzeti OVDJE.

14. Izlaganje dr. Emira Džambegovića sa konferencije ”Uzroci i prevencija islamofobije” možete pogledati i preuzeti OVDJE.

15. Izlaganje doc. dr. Izeta Bijedića sa konferencije ”Uzroci i prevencija islamofobije” možete pogledati i preuzeti OVDJE.

16. Zaključke sa konferencije ”Uzroci i prevencija islamofobije” možete pogledati i preuzeti OVDJE.

17. Zbornik radova učesnika konferencije ”Suživot muslimana sa drugima u islamskoj tradiciji” možete pogledati i preuzeti OVDJE.

KONTAKT

Bilmišće, Zenica 72000

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info.ipf@unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet

en_USEN