032 402-919 info.ipf@unze.ba

DOKTORSKI STUDIJ ISLAMSKE VJERONAUKE


U ak. 2017/18. godini upisana je prva generacija III ciklusa (doktorskog) studija na Odsjeku za islamsku vjeronauku.

Nastavu (predavanja i vježbe) na dodiplomskom studiju na Odsjeku za islamsku vjeronauku izvode stručni nastavnici i saradnici sa odgovarajućim izborima u nastavnička i saradnička zvanja.

Nastavnički tim za III ciklus studija u ak. 2023/2024. godine možete preuzeti OVDJE.

Poštovani, Nastavni plan i program doktorskog studija na Odsjeku za islamsku vjeronauku možete preuzeti OVDJE.

KONTAKT

Bilmišće, Zenica 72000

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info.ipf@unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet

en_USEN