032 402-919 info.ipf@unze.ba

Sabina Kukić odbranila magistarski rad

Dana 27.09.2023. kandidatkinja Sabina Kukić odbranila je magistarski rad pod naslovom „Ka razumijevanju mladih u kontekstu percepcije mladih o mladima“ pred Komisijom u sljedećem sastavu: Dr. sc. Muharem Adilović, vanredni profesor za naučnu oblast Socijalni rad i...

Obavijest o upisu za starije godine studija-2023/24.

Broj: 202-5-0702/23 Datum: 19.09.2023. god TERMIN UPISA U AK. 2023/24 GODINU  ZA STUDENTE II, III, IV, APSOLVENTE I IMATRIKULANTE  JE  OD 25.09. DO 29.09.2023. GODINE UPUTSTVO  Z A U PIS R E D O V A N   S T U D I J:   UPIS U NAREDNU GODINU STUDIJA: 1.Popuniti...
en_USEN