Idriz Budimlić uspješno odbranio magistarski rad

Idriz Budimlić uspješno odbranio magistarski rad

U subotu 25. septembra 2021. godine na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici održana je online putem odbrana magistarskog rada kandidata Idriza Budimlića pod naslovom “Kvalitet uključenosti roditelja u mektebsku pouku u zajednici Bošnjaka Sjeverne...
Promocija publikacije “Učimo i igramo se”

Promocija publikacije “Učimo i igramo se”

Caritas Švicarske u saradnji sa Islamskim pedagoškom fakultetu u Zenici i Pedagoškim fakultetom u Sarajevu organizovao je promociju publikacije “Učimo i igramo se”. Publikacija “Učimo i igramo se” je nastala kao rezultat aktivnosti u okviru projekta Caritasa Švicarske...
Adil Rudanović uspješno odbranio magistarski rad

Adil Rudanović uspješno odbranio magistarski rad

U utorak 13. jula 2021. godine na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici održana je odbrana magistarskog rada kandidata Adila Rudanovića pod naslovom „Nastanak i uticaj džamija Selimija i Trnjak na vjerski život i urbani razvoj grada Doboja...
Eniz Patković uspješno odbranio magistarski rad

Eniz Patković uspješno odbranio magistarski rad

U ponedjeljak 12. jula 2021. godine na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici održana je odbrana magistarskog rada kandida Eniza Patkovića pod naslovom „Islamska religioznost i identitet bošnjačke omladine“. Kandidat Eniz Patković uspješno je odgovorio...
Eldar Ćerim uspješno odbranio magistarski rad

Eldar Ćerim uspješno odbranio magistarski rad

U subotu 5. juna 2021. godine na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici održana je odbrana magistarskog rada kandida Eldara Ćerima pod naslovom „Stilovi roditeljstva kao determinanta pojave rizičnih ponašanja kod adolescenata“. Kolega Eldar Ćerim...