032 402-919 info.ipf@unze.ba

BIBLIOTEKA INFO


HISTORIJAT BIBLIOTEKE

Biblioteka Islamskog pedagoškog fakulteta osnovana je neposredno nakon osnivanja Fakulteta. Ratno i poslijeratno stanje usporili su nabavku bibliotečke građe, no upornim zalaganjem tadašnjeg dekana doc.dr. Nusreta Isanovića i onih koji su radili u biblioteci, počelo se sa izgradnjom fonda. Danas Islamski pedagoški fakultet u Zenici ima jednu od najbolje oprepljemenih biblioteke na Univerzitetu. U biblioteci se može naći literatura iz različitih naučnih oblasti. Kao sastavni dio naučno-nastavne infrastrukture, biblioteka ima cilj da doprinese što kvalitetnijem obrazovanju studenata Fakulteta.

MISIJA

Primarni zadatak je prikupljanje, stručna obrada i davanje na korištenje bibliotečke građe i informacija neophodnih za odvijanje i unapređivanje nastavno-naučnog procesa i naučno-istraživačkog rada na Fakultetu.

KNJIŽNI FOND

Prema inventarnoj knjizi biblioteka posjeduje oko 5.000 knjižnjih jedinica. Publikacije su na bosanskom, engleskom, arapskom, turskom i njemačkom jeziku. Korisnicima je dozvoljen pristup sljedećoj građi:

  • udžbenici
  • stručna literatura
  • časopisi
  • arhivska zbirka sa nekoliko stotina diplomskih radova

Na početaku 2008.g. Univerzitet u Zenici potpisao je ugovor sa COBISS-om , a time je i ova biblioteka kao OJ Univerziteta postala ravnopravan član sistema u kojem se nalazi oko 400 biblioteka iz regiona. COBISS predstavlja organizacioni model povezivanja biblioteka u bibliotečko-informacijski sistem sa uzajamnom katalogizacijom, uzajamnom bibliografsko-kataloškom bazom podataka COBIB i lokalnim bazama podataka biblioteka učesnica, bazom podataka o bibliotekama COLIB, normativnom bazom podataka CONOR, a također s brojnim drugim funkcijama tzv. virtualne biblioteke.  Potpisom ovog ugovara trebalo bi da se u budućnosti obezbjediti još kvalitetniji rad biblioteka Univeriteta u Zenici, a time i biblioteke Islamskog pedagoškog fakulteta.

PROSTOR U SATAVU BIBLIOTEKE

Trenutno se biblioteka nalazi u skučenom prostoro, a proširenje se očekuje prelaskom u novu zgradu . Do tad na raspolaganju su:

  • pult za informacije i rad sa korisnicima
  • čitaonica
  • izložbeni prostor

OSOBLJE I RADNO VRIJEME

 Bibliotekarka:

dipl.komp. i dipl.bibl. Elma Fetić-Čehajić

Radno vrijeme:

ponedeljak-petak 7:30-16:00 h

KONTAKT

Bilmišće, Zenica 72000

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info.ipf@unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet

en_USEN