032 402-919 info.ipf@unze.ba
Nisvet Imamović odbranio magistarski rad

Nisvet Imamović odbranio magistarski rad

Dana 11.7. kandidat Nisvet Imamović je odbranio magistarski rad na temu “AKADEMSKA MOTIVACIJA I SAMOREGULACIJA U UČENJU KAO DETERMINANTE USPJEHA UČENIKA U ISLAMSKOJ VJERONAUCI I OPŠTEG USPJEHA” pred komisijom u sljedećem sastavu: prof. dr. Almira Isić...
en_USEN