032 402-919 info.ipf@unze.ba

Lista prijavljenih studenata na Odsjeku za islamsku vjeronauku:

REDOVAN STUDIJ

VANREDNI STUDIJ

Lista prijavljenih studenata na Odsjeku za socijalnu pedagogiju:

REDOVAN STUDIJ

VANREDNI STUDIJ

Lista prijavljenih studenata na Odsjeku za predškolski odgoj i obrazovanje:

REDOVAN STUDIJ

VANREDNI STUDIJ

REDOVAN SAMOFINANSIRAJUĆI

Lista prijavljenih studenata na Odsjeku za arapski jezik i književnost:

REDOVAN STUDIJ

VANREDNI STUDIJ

Lista prijavljenih studenata na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju:

REDOVNI STUDIJ

VANREDNI STUDIJ

TERMIN UPISA PRIMLJENIH KANDIDATA U PRVU GODINU STUDIJA:
OD PONEDELJKA, 08.07. DO PETKA, 12.07.2024.GODINE

Napomena:  Primljeni kandidati su dužni u navedenom terminu obaviti upis, u
protivnom se smatra da su odustali od upisa. Naknadnog upisa za primljene kandidate
neće biti.

Za upis je potrebno:
REDOVAN STUDIJ
(potrebno)

ORIGINALNA DOKUMENTA O ZAVRŠENOJ SREDNJOJ ŠKOLI (UKOLIKO NISU DOSTAVLJENA SA PRIJAVOM NA KONKURS)

1. dvije fotografije 6x4cm
2. ljekarsko uvjerenje (svrha upis na fakultet)
3. uplatnica na 95,00 KM (svrha: školarina za ak. 2024/25 godinu)
4. ugovor o studiranju (preuzeti sa ipf.unze.ba-obrasci, popuniti svoje podatke, otprintati
i potpisati 3 primjerka)

Posebna kategorija: djeca porodica šehida i palih boraca, RVI, djeca bez oba roditelja  su
oslobođeni plaćanja školarine u iznosu od 50 KM, i u tom slučaju uplaćuju samo 45 KM.

Potrebna dokumentacija za posebne kategorije:
1.ovjerena kućna lista,
2.dokaz o statusu i uvjerenja o prihodima za svakog zaposlenog člana domaćinstva,
3.ovjerena kopija lične karte kandidata,
4.potvrda o statusu pripadnika branilačke populacije.

NAPOMENA: Kandidati koji su posebnu dokumentaciju priložili sa prijavom na konkurs nisu dužni PONOVO prilagati istu pri upisu.

REDOVAN  SAMOFINANSIRAJUĆI  I  VANREDAN  STUDIJ
(potrebno)
1. dvije fotografije 6x4cm
2. ljekarsko uvjerenje (svrha upis na fakultet)
3. uplatnica na 845,00 KM (svrha: školarina za ak. 2024/25 godinu)
4.  ugovor o studiranju (preuzeti sa ipf.unze.ba-obrasci, popuniti svoje podatke, otprintati
i potpisati 3 primjerka)

Prilikom unosa podataka na uplatnicu obavezno provjeriti tačnost brojeva računa. U
slučaju greške uplatnica neće biti važeća.
Napomena:  Primljeni kandidati su dužni u navedenom terminu obaviti upis, u
protivnom se smatra da su odustali od upisa. Naknadnog upisa za primljene kandidate
neće biti.

UPLATNICU MOŽETE PREUZETI OVDJE.

 

DODATNO POJAŠNJENJE ZA KANDIDATE PRIJAVLJENE NA KONKURS

Svi prijavljeni kandidati su bodovani prema uspjehu u srednjoj školi i na osnovu
ostvarenog broja bodova urađena je PRELIMINARNA rang lista.

Paralelno sa preliminarnom listom postavljena je obavijest o terminu upisa.
Kandidati koji nisu primljeni, a izjasnili su se za neku drugu opciju, prilikom upisa biće
upisani na alternativni odsjek prema ostvarenom broju bodova i potrebno je da se od
ponedeljka, 8.7. do petka 12.7. jave nastudentsku službu fakulteta.

Molimo kandidate koji se po broju ostvarenih bodova nalaze u kvoti primljenih
kandidata, a odustali su od upisa, da se do petka,5.7. 2024. godine jave studentskoj
službi fakulteta na mejl student_sluzba@yahoo.com radi ažuriranja spiskova.

Molimo kandidate za malo strpljenja i poštivanje zadatih termina.
Hvala na saradnji

en_USEN