032 402-919 info.ipf@unze.ba

POZIV

STUDENTIMA I NASTAVNOM OSOBLJU UNIVERZITETA U ZENICI

NA PREZENTACIJU UNIVERZITETA U POATJEU

 

Univerzitet u Zenici zajedno sa predstavnicima Univerziteta u Poatjeu organizuje prezentaciju za nastavnike i studente o Internacionalizaciji nastavnog plana i programa pod nazivom “How to internationalize your curricula (students & teachers)” .

Prezentacija će se održati 14.05.2024. godine (utorak) sa početkom u 11:30h u prostorijama Univerziteta u Zenici – Pravnog fakulteta, sala broj 2.

Predstavnici Univerziteta u Poatjeu govorit će o internacionalizaciji plana i programa uključujući:

  • Zašto izabrati Francusku?
  • Francuski jezik, kultura, Univerzitet i metodologija
  • Istraživački centri/laboratorije i doktorske škole Univerziteta
  • E+ program razmjene
  • Slavistički odsjek

 

en_USEN