032 402-919 info.ipf@unze.ba

Dana 10. maja 2024. godine Muamera Grošo odbranila je magistarski rad pod naslovom „Korkuti i njihov značaj za razvoj Travnika XIX i XX stoljeća“.

Kolegica Muamera Grošo ovu temu obradio je s odgovornošću i naučnoistraživačkom zrelošću. Magistrantica je pokazala zrelost i samostalan pristup u primjeni metodologije naučnoistraživačkog rada.

Magistarski rad na temu „Korkuti i njihov značaj za razvoj Travnika XIX i XX stoljeća“ društveno je aktuelan, ima znanstveni i praktični značaj i vrijednost.

Komisija za ocjenu i odbranu magistarskog rada:

– Doc. Dr. sc. Nihad Čamdžić, docent za naučnu oblast islamska kultura i civilizacija, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, predsjednik i član Komisije,

– Dr. sc. Izet Pehlić, redovni profesor za naučnu oblast Pedagogija, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, član Komisije,

– Dr. sc. Sedad Dizdarević, redovni profesor za naučnu islamska kultura i civilizacija, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, mentor i član Komisije,

– Mr. Eniz Patković, viši asistent za užu naučnu oblast Akaid/islamsko vjerovanje, sekretar komisije.

en_USEN