032 402-919 info.ipf@unze.ba

 

Na osnovu Odluke Nastavno naučnog vijeća Islamskog pedagoškog fakulteta  Univerziteta u  Zenici od 15.02.2024. godine JU Islamski pedagoški fakultet  u Zenici daje slijedeću:

 

O B A V I J E S T

 

FIKRET ČANČAR, magistar religijske edukacije iz Jajca, će braniti projekat doktorskog rada pod naslovom:

„PRIPOVIJEDANJE KAO ODGOJNA METODA ALLAHOVOG POSLANIKA, S.A.V.S

 

Dana 8.5.2024. godine s početkom u 10:00 sati  pred Komisijom u sastavu:

Predsjednik:

prof.dr.sc. Zuhdija Hasanović,

Članovi:

prof. dr.sc. Esmir Halilović – supervizor,

prof.dr.sc. Izet Pehlić – član,

Sekretar Komisije:

V.ass.mr. Eniz Patković

 

 

                                                Dekan Islamskog pedagoškog fakulteta   u Zenici                                                                    Prof.dr. Muharem Adilović

en_USEN