032 402-919 info.ipf@unze.ba

Mr. sc. Vedad Kasumović,   student trećeg ciklusa studija – doktorskog studija
Islamskog pedagoškog fakulteta prezentirat će projekat  teme doktorske disertacije
pod naslovom “Hakikati Muhammedijja u islamskom učenju sa posebnim
osvrtom na Ahmeda ibn Adžibe El-Hasenija “.
Prezentacija će se održati u četvrtak, 29. februara 2024. godine u 9,20 sati u
prostorijama Islamskog pedagoškog fakulteta– Sala za sjednice.

en_USEN