032 402-919 info.ipf@unze.ba

Naučno-stručna konferencija s međunarodnim učešćem

„EDUKACIJA I IZAZOVI SAVREMENOG“

Zenica, 13. juni 2024.

Scientific/expert Conference with International Participation

„EDUCATION AND CONTEMPORARY CHALLENGES“

Zenica, 13th June 2024POZIV ZA UČEŠĆE NA 1. NAUČNO-STRUČNOJ KONFERENCIJI

 

 

Poštovani,

Povodom 30 godina svoga djelovanja Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici organizira 1. Naučno-stručnu konferenciju s međunarodnim učešćem „EDUKACIJA I IZAZOVI SAVREMENOG“, a koja će se od 13. juna 2024. godine kontinuirano jednom godišnje održavati.

Jednodnevna Naučno-stručna konferencija s međunarodnim učešćem „EDUKACIJA I IZAZOVI SAVREMENOG“ održat će se u Zenici 13. juna 2024. godine.

Osnovna ideja i koncept Konferencije je da se na jednom mjestu okupe naučnici, stručnjaci i istraživači iz različitih oblasti i iz različitih zemalja koji se bave istraživanjem edukacije i razmijene iskustava vezana za edukaciju i savremene izazove.

Konferencija treba da doprinese stimulaciji produktivnijeg naučnoistraživačkog rada u humanističkim i društvenim naukama koje se izučavaju na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici u okviru studijskih programa: Islamska vjeronauka, Socijalna pedagogija, Predškolski odgoj i obrazovanje, Arapski jezik i književnost, Inkluzivna edukacija.

 

Ciljevi Konferencije:

– Stjecanje pretpostavki za naučno-istraživački utemeljeno propitivanje i razvijanje studijskih programa koji se izvode na Fakultetu;

– Naučno-stručna podrška afirmiranju i profesionalizaciji poziva stručnjaka koji se educiraju na studijskim programima Fakulteta;

– Dijagnosticiranje prepreka s kojima se u praksi i svom radu suočavaju svršenici studijskih programa koji se izvode na Fakultetu;

– Stjecanje neposrednih uvida u međunarodna iskustva u edukaciji, te njihovom suočavanju s edukacijskim savremenim izazovima.

 

Tematika Konferencije:

Vaše radove možete prijaviti za sljedeće teme/područja:

 • Izazovi savremenoj edukaciji
 • Recentna istraživanja teorije i prakse vjeronauke
 • Savremeni metodički izazovi u vjeronauci
 • Izazovi (kon)tekstualizacije vjeronaučnih sadržaja
 • Savremena islamska pedagoška misao
 • Izazovi socijalnopedagoške teorije i prakse: socijalnopedagoška profesionalizacija, digitalizacija, konflikti, društveni transformacijski procesi, nasilje, ekološka pravda
 • Socijalnopolitička istraživanja
 • Socijalnopedagoški prevencijski, tretmanski i posttretmanski pravci djelovanja
 • Socijalnopedagoško djelovanje u kontekstu djetinjstva, mladosti, odraslih i starije životne dobi
 • Kurikulum i savremeni odgojno-obrazovni pristupi u predškolskom odgoji i obrazovanju
 • Vrtić kao institucionalni okvir pripreme djeteta za život
 • Značaj profesionalizacije odgajateljskog poziva s ciljem razvoja predškolske ustanove
 • Značaj partnerstva porodice i vrtića
 • Arapska lingvistika – tradicionalni i savremeni kontekst
 • Arapska književnost – tradicija i savremenost
 • Metodika savremene nastave arapskog jezika
 • Socijalna inkluzija
 • Stanje, izazovi i perspektive inkluzivne edukacije u Bosni i Hercegovini
 • Inkluzija od ranog odgoja do cjeloživotnog učenja

 

Programski odbor Konferencije:

– Prof. dr. sc. Muharem Adilović, dekan Fakulteta

– Prof. dr. sc. Izet Pehlić, prodekan za naučnoistraživački rad

– Prof. dr. sc. Mensur Valjevac, prodekan za nastavu i studentska pitanja

– Prof. dr. sc. Anela Hasanagić, šef Odsjeka za predškolski odgoj i obrazovanje

– Prof. dr. sc. Mithat Jugo, šef Odsjeka za arapski jezik i književnost

– Doc. dr. sc. Muamer Neimarlija, šef Odsjeka za islamsku vjeronauku

– Doc. dr. sc. Azemina Maglić, šef Odsjeka za socijalnu pedagogiju

– V. as. mr. Emina Šarić-Krajišnik, šef Odsjeka za inkluzivnu edukaciju

– V. as. mr. Eniz Patković, sekretar Konferencije

 

Organizacija i održavanje Skupa

Konferencija će se održati u Zenici 13. juna 2024. Godine u zgradi Fakulteta, Bilmišće, bb.

Učesnici mogu prijaviti samo jedan autorski ili koautorski rad.

Na jednom radu može biti maksimalno 3 koautora.

Slanjem rada autori pristaju na njegovo objavljivanje uz obaveznu recenziju i kategorizaciju rada od  strane recenzenata.

Učešće na Konferenciji je bez kotizacije. Učesnicima koji se pravovremeno prijave na Konferenciju besplatno su osigurani: Cetrifikat o učešću na Konferenciji i osvježenje u toku Konferencije.

Učesnici Konferenciji sami će snositi troškove putovanja i boravka u Zenici tokom održavanja Konferencije.

 

Značajni datumi:

Prijava sažetaka radova ………………………………………………………………..  29. februar 2024.

Dostava kompletnih radova …………………………………………………………  30. april 2024.

Finalni program ………………………………………………………………………………  1. juni 2024.

Dan Konferencije ……………………………………………………………………………  13. juni 2024.

 

Prijava rada

Prijavu sažetka rada poslati u elektronskoj verziji (na priloženom obrascu) najkasnije do 29. februara 2024. godine. Jedan autor može da prijavi maksimalno jedan rad (samostalno ili u koautorstvu).

Autori će do 7. marta 2024. biti obaviješteni o prihvatanju teme. Autori čije teme budu prihvaćene radove u cjelini trebaju dostaviti u elektronskoj verziji najkasnije do 30. aprila 2024. godine. Radovi trebaju biti urađeni prema uputstvu koje će autori dobiti 7. Marta 2024. zajedno sa potvrdom o prihvatanju teme.

Za izlaganje na Konferenciji bit će prihvaćeni samo originalni naučni radovi, pregledni naučni radovi i stručni radovi iz tema/oblasti koje pokriva tema Konferencije, a koji do sada nisu izloženi ili objavljeni u printanoj ili elektronskoj verziji.

Recenzirani radovi bit će objavljeni u zborniku radova (elektronskoj verziji).

 

Službeni jezici Konferencije su: bosanski/hrvatski/srpski, engleski i arapski.

 

Prijavljivanje za sve učesnike je obavezno.

 

Voditelj projekta Konferencije

Prof. dr. sc. Izet Pehlić, prodekan za naučnoistraživački rad

izet.pehlic@gmail.com

Prof. dr. sc. Mensur Valjevac, prodekan za nastavu istudentska pitanja

mensur.valjevac@unze.ba

 

Sekretar Konferencije

viši as. mr. Eniz Patković

patkovic70@gmail.com

 

REGISTRACIJSKI OBRAZAC možete preuzeti OVDJE

en_USEN