032 402-919 info.ipf@unze.ba

Dana 29. novembra 2023. godine Mustafa Hrustanbegović odbranio je magistarski rad pod naslovom „Akaidski tekstovi u Islamskoj misli od 1979. do 1992. godine – prikaz i analiza“.

Kolega Mustafa Hrustanbegović ovu temu obradio je s odgovornošću i naučno-istraživačkom zrelošću. Magistrant je pokazao zrelost i samostalan pristup u primjeni metodologije znanstvenoistraživačkog rada.

Magistarski rad na temu „Akaidski tekstovi u Islamskoj misli od 1979. do 1992. godine – prikaz i analiza“  društveno je aktuelan, ima znanstveni i praktični značaj i vrijednost. Rad je značajan prilog istraživanju akaidskih tema.

Ovim magistarskim radom, također, otvorena su važna pitanja za akaid tretirana u Islamskoj misli. Nesumnjivo je da će rad biti podsticaj da se na sličan način priđe istraživanju i drugih tekstova iz ugla drugih znanstvenih oblasti i područja.

Magistarski rad „Akaidski tekstovi u Islamskoj misli od 1979. do 1992. godine – prikaz i analiza“  kandidata Mustafe Hrustanbegovića ispunjava temeljne metodološke kriterije i koristan je prilog istraživanju akaidskih sadržaja u časopisima.

 

Komisija za ocjenu i odbranu magistarskog rada:

– Dr. sc. Sulejman Topoljak, redovni profesor za naučnu oblast Islamsko pravo, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću, predsjednik Komisije,

– Dr. sc. Zuhdija Adilović, redovni profesor za naučnu oblast Akaid/Islamsko vjerovanje, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, mentor i član Komisije i

– Dr. sc. Izet Pehlić, redovni profesor za naučnu oblast Pedagogija, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, član Komisije.

en_USEN