032 402-919 info.ipf@unze.ba

Dana 29. novembra 2023. godine Merhana Dedić odbranila je magistarski rad pod naslovom “Da'vetsko djelovanje medrese „Osman ef. Redžović“.

Kandidatkinja Merhana Dedić u svome magistarskom radu “Da'vetsko djelovanje medrese „Osman ef. Redžović“ istražila je da'vetsko djelovanje medrese na učenike kroz odgojno – obrazovni rad u medresi, a koje se realizuje kroz različite oblike rada u odgojno – obrazovnom procesu.

Opseg i dubina istraživačkog zahvata koji je kandidatkinja preduzela se može vidjeti u više segmenata priloženog rada. Koristila je brojne vjerske, pedagoške i psihološke izvore u kojima je pokušala naći ono čime argumentuje osnovne teze svoga rada, u čemu je dobrano i uspjela.

Rad je tehnički kvalitetno uređen, a citiranje je primijenjeno na korektan način.

Zaključno, ovaj rad predstavlja doprinos u analizi i primjeni pozitivnih moralnih vrijednosti u odgojno-obrazovnom procesu medrese.

 

Komisija za ocjenu i odbranu magistarskog rada kandidatkinje Merhane Dedić:

– Dr. sc. Šefik Kurdić, redovni profesor za naučnu oblast Hadis i hadiske znanosti, Islamski pedagoški fakultet u Zenici, predsjednik Komisije,

– Dr. sc. Izet Pehlić, redovni profesor za naučnu oblast Pedagogija, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, član Komisije,

– Dr. sc. Esmir Halilović, vanredni profesor za naučnu oblast Hadis i hadiske znanosti, Islamski pedagoški fakultet u Zenici, mentor i član Komisije.

 

 

en_USEN