032 402-919 info.ipf@unze.ba

Dana 29. novembra 2023. godine Izudin Dahija odbranio je magistarski rad pod naslovom „Osobenost vjerovanja u sudbinu kod Bošnjaka muslimana“.

Kolega Izudin Dahija ovu temu obradio je s odgovornošću i naučnoistraživačkom zrelošću. Magistrant je pokazao zrelost i samostalan pristup u primjeni metodologije naučnoistraživačkog rada.

Magistarski rad na temu „Osobenost vjerovanja u sudbinu kod Bošnjaka muslimana“ društveno je aktuelan, ima znanstveni i praktični značaj i vrijednost. Rad je značajan prilog istraživanju vjerovanja u sudbinu.

Ovim magistarskim radom, također, otvorena su važna pitanja vezana za vjerovanje u sudbinu. Nesumnjivo je da će rad biti podsticaj da se na sličan način priđe istraživanju i drugih aspekata islamskog vjerovanja.

Magistarski rad „Osobenost vjerovanja u sudbinu kod Bošnjaka muslimana“ kandidata Izudina Dahije ispunjava temeljne metodološke kriterije i koristan je prilog istraživanju islamskog vjerovanja.

 

Komisija za ocjenu i odbranu magistarskog rada:

– Dr. sc. Izet Pehlić, redovni profesor za naučnu oblast Pedagogija, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, predsjednik Komisije,

– Dr. sc. Zuhdija Adilović, redovni profesor za naučnu oblast Akaid/Islamsko vjerovanje, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, mentor i član Komisije.

– Dr. sc. Sulejman Topoljak, redovni profesor za naučnu oblast Islamsko pravo, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću, član Komisije

en_USEN