032 402-919 info.ipf@unze.ba

Dana 26.10.2023. godine, kandidat Muaz Smajlović je odbranio magistarski rad pod naslovom „Kur'anska intertekstualnost u prijevodima romana Nedžiba Mahfuza“ pred Komisijom u sljedećem sastavu:

– Dr. sc. Enver Ujkanović, docent za naučnu oblast Prevođenje u arapskom jeziku, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, predsjednik Komisije;

– Dr. sc. Semir Rebronja, vanredni profesor za naučnu oblast Književnost orijentalnih jezika – Arapski jezik, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, mentor i član Komisije;

– Dr. sc. Mithat Jugo, docent za naučnu oblast Lingvistika orijentalnih jezika/Arapski jezik, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, komentor i član Komisije;

– ass. Berina Mehić, sekretar Komisije.

Magistarski rad na temu „Kur'anska intertekstualnost u prijevodima romana Nedžiba Mahfuza“ ima znanstveni i praktični značaj i vrijednost. Rad je značajan prilog istraživanju poteškoća u prevođenju s arapskog na bosanski jezik i nastojanju da se ponudi naučni okvir za rješavanje istih. Kandidat Muaz Smajlović je ovu temu obradio s odgovornošću i naučno-istraživačkom zrelošću i tako stekao zvanje magistra arapskog jezika i književnosti.

en_USEN