032 402-919 info.ipf@unze.ba

Danas 26. oktobra 2023. godine, povodom obilježavanja 30 godina rada Fakulteta, na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici održana je Panel diskusija “Islamska vjeronauka pred izazovima savremenog”.

Na otvaranju Panel diskusije učestvovali su: prof. dr. Muharem Adilović, dekan Fakulteta, prof. dr. Nezir Halilović, predstavnik Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, te hafiz prof. dr. Mevludin Dizdarević, muftija zenički.

U radnom dijelu Panel diskusije “Islamska vjeronauka pred izazovima savremenog” učestvovali su

: prof. dr. Nezir Halilović, mr. Emina Grabus, prof. dr. Anela Hasanagić, prof. dr. Edina Vejo, prof. dr. Muharem Adilović, prof. dr. Zuhdija Adilović.

Prof. dr. Nezir Halilović govorio je o stanju i perspktivi predmeta Islamska vjeronauka. Mr. Emina Grabus govorila je o genezi razvoja predmeta Islamska vjeronauka. Prof. dr. Anela Hasanagić predstavila je rezultate istraživanja koje je proveo istraživački tim Fakulteta u okviru naučnoistraživačkog projekta “Islamska vjeronauka pred izazovima savremenog”.  Prof. dr. Edina Vejo govorila je Islamskoj vjeornauci u školi između teocentrične, sekularističke i apartheidske orijentacije. Prof. dr. Muharem Adilović govorio je o inkluzivnom aspektu Islamske vjeronauke. Prof. dr. Zuhdija Adilović govorio je o teološkoj perspektivi nastave Islamske vjeornauke.

Voditelj naučnoistraživačkog projekta “Islamska vjeronauka pred izazovima savremenog” bio je prof. dr. Muharem Adilović, a rezultat je objavljena znanstvena monografija “Islamska vjeronauka pred izazovima savremenog” u izdanju Naučno-istraživačkog centra Zenica.

Moderator Panel diskusije bio je prof. dr. Izet Pehlić.

Panel diskusija je protekla u dostojanstvenoj akademskoj atmesferi, a nakon nje je up

riličeno druženje učesnika na Fakultetu.

 

en_USEN