032 402-919 info.ipf@unze.ba

Nastava na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici, u zimskom
semestru 2023/24 počinje u ponedjeljak, 09. 10. 2023.

U 08.00h održaće se svečani čas samo za brucoše, a za studente starijih godina
nastava, će se realizovati po rasporedu. Nakon svečanog časa brucoši nastavljaju
redovnu nastavu.

Šefovi odsjeka su obavezni prisustvovati svečanom času.
Obaveza predstavnika studenata sa svake godine je da, u dogovoru sa
nastavnicima/saradnicima koji imaju prvi sat, i u prvoj i u drugoj smjeni,
organizuju intoniranje himna naše domovine Bosne i Hercegovine, na početku
časa.
Uz iskrene želje za uspjehom tokom naredne akademske godine, srdačno vas
selamimo.

U Zenici, 05.10.2023.                                    Dekan, prof. dr. Muharem Adilović

en_USEN