032 402-919 info.ipf@unze.ba

Dana 27.09.2023. kandidatkinja Sabina Kukić odbranila je magistarski rad pod naslovom „Ka razumijevanju mladih u kontekstu percepcije mladih o mladima“ pred Komisijom u sljedećem sastavu:

Dr. sc. Muharem Adilović, vanredni profesor za naučnu oblast Socijalni rad i socijalna politika, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, predsjednik Komisije,
Dr. sc. Izet Pehlić, redovni profesor za naučnu oblast Pedagogija, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, član Komisije i
Dr. sc. Azemina Maglić, docentica za užu naučnu oblast Socijalna pedagogija, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, mentor i član Komisije, te v.asist.mr.sc. Emina Šarić-Krajišnik, sekretar Komisije.
Kolegica Sabina Kukić stekla je zvanje magistra socijalne pedagogije.

 

 

 

en_USEN