032 402-919 info.ipf@unze.ba

Dana 27.09.2023. kandidatkinja Ajša Bošnjaković odbranila je magistarski rad pod naslovom „Područja djelovanja, opterećenost uloga i poteškoće u profesionalnom djelovanju: percepcija asistenata u nastavi u bosanskohercegovačkom i njemačkom kontekstu“ pred Komisijom u sljedećem sastavu:

Dr.sc. Aida Rizvanović, docent za naučnu oblast Inkluzivna edukacija, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, predsjednik Komisije,
Dr.sc. Muharem Adilović, vanredni profesor za naučnu oblast Socijalni rad i socijalna politika, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, član Komisije,
Dr.sc. Azemina Maglić, docent za naučnu oblast Socijalna pedagogija, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, mentor i član Komisije, te v.asist.mr.sc. Emina Šarić-Krajišnik, sekretar Komisije.

Kolegica Ajša Bošnjaković stekla je zvanje magistra socijalne pedagogije.

en_USEN