032 402-919 info.ipf@unze.ba

Broj: 202-5-0702/23

Datum: 19.09.2023. god

TERMIN UPISA U AK. 2023/24 GODINU  ZA STUDENTE II, III, IV, APSOLVENTE I IMATRIKULANTE  JE  OD 25.09. DO 29.09.2023. GODINE

UPUTSTVO  Z A U PIS

R E D O V A N   S T U D I J:

 

UPIS U NAREDNU GODINU STUDIJA:

1.Popuniti indeks i upisni materijal, (dva zelena, dva roza lista i jedan bijeli)

2.Potvrdu iz biblioteke da ne duguje knjige

3.Uplatnica na 67,5 KM (svrha: školarina za ak. 2023/24 godinu)

Posebne kategorije: djeca iz porodice šehida i palih boraca, djeca RVI, djeca demobilisanih boraca, djeca dobitnika ratnih priznajna, djeca bez oba roditelja, skrbnici Centra za socijalni rad, korisnici Narodne kuhinje…

Potrebna dokumentacija za posebne kategorije:

1.ovjerena kućna lista,

2.dokaz o statusu i uvjerenja o prihodima za svakog zaposlenog člana domaćinstva,

3.ovjerena kopija lične karte,

4.potvrda o statusu pripadnika branilačke populacije

5.uplatnica na iznos 17,5 KM  (10 KM za isss, 5 KM za biblioteku i 2,5 KM za upisni materijal).

 

OBNOVA GODINE  REDOVAN  STUDIJ:

1.Popuniti indeks i upisni materijal, (jedan zeleni i dva roza lista)  tako što će upisati samo predmete koje   nisu položili

2.Potvrdu iz biblioteke da ne duguje knjige

3.Uplata je 116,5 KM (svrha: školarina za ak. 2023/24 godinu, obnova godine)

R E D O V A N- S A M O F I N A N S I R A J U Ć I   I   V A N R E D A N   S T U D I J:

 UPIS U NAREDNU GODINU STUDIJA:

1.Popuniti indeks i upisni materijal, (dva zelena, dva roza lista, i jedan bijeli)

2.Potvrdu iz biblioteke da ne duguje knjige

3.Uplatnica na 817,5 KM (svrha: školarina za ak. 2023/24 godinu)

 

ZA OBNOVU GODINE: 

1.Popuniti indeks i upisni materijal, (jedan zeleni i dva roza lista), tako što će upisati samo predmete koje nisu položili

2.Potvrdu iz biblioteke da ne duguje knjige

3.Uplata je 50,00 KM  po nepoloženom ispitu, 10 KM za isss, 5 KM za biblioteku i 1,5 KM za upisni materijal (svrha: školarina za ak. 2023/24 godinu, obnova godine i sve uplatiti na jednu uplatnicu)

A  P S  O  L  V  E  N  T  I   (status nakon odslušane zadnje godine studija)

1.Popuniti indeks i upisni materijal, (jedan zeleni i dva roza lista), tako što ćete upisati samo predmete koje nisu položili

2.Potvrdu iz biblioteke da ne duguje knjige

3.Uplatnica na 16,5 KM,

 

Pojašnjenje statusa APSOLVENT

Student završne godine studija, koji je ovjerio posljednji semestar (apsolvent), zadržava status studenta još 12 (dvanaest) mjeseci, odnosno do 30. septembra naredne godine, te, u tom periodu, ima pravo na obavljanje preostalih završnih ispita, u svakom kalendarskom mjesecu.

I  M  A  T  R  I  K  U  L  A  N  T  I  (status nakon apsolventskog)

1.Popuniti indeks i upisni materijal tako što će upisati samo predmete koje nisu položili (popuniti jedan zeleni i dva roza lista)

2.Potvrdu iz biblioteke da ne duguje knjige

3.Uplata 15 KM po nepoloženom ispitu i 75 KM za završni rad (za studente Odsjeka za socijalnu pedagogiju i Odsjeka za arapski jezik i književnost),

10 KM za ISSS, 5 KM za biblioteku 1,5 KM za upisni materijal

 

Pojašnjenje statusa IMATRIKULANT

 

Ukoliko student ne diplomira u roku apsolventskog staža, preostale obaveze izvršava kao student-imatrikulant.

Status imatrikulacije zadržava status studenta još 12 (dvanaest) mjeseci, odnosno do 30. septembra naredne godine, te, u tom periodu, ima pravo na obavljanje preostalih završnih ispita, u svakom kalendarskom mjesecu.

Student koji ne diplomira do roka utvrđenog u stavu 3. ovoga člana, obnavlja upis završne godine studija, uz obavezu polaganja razlike ispita izmijenjenog nastavnog plana i programa, ukoliko se ona utvrdi.

UPLATNICU MOŽETE PREUZETI OVDJE

Napomena: Prilikom unosa podataka na uplatnicu obavezno provjeriti tačnost brojeva računa,  uplatnicu možete preuzeti sa web stranice fakulteta.

NASTAVNIČKE TIMOVE MOŽETE PREUZETI NA SLJEDEĆIM LINKOVIMA:

  1. Islamska vjeronauka
  2. Socijalna pedagogija
  3. Predškolski odgoj i obrazovanje
  4. Arapski jezik i književnost
  5. Inkluzivna edukacija

Hvala na saradnji

Menadžment Fakulteta

 

en_USEN