032 402-919 info.ipf@unze.ba

TERMIN UPISA U PRVU GODINU STUDIJA AKADEMSKE 2023/24 

   OD 07. DO 14. 07. 2023. GODINE

Svi prijavljeni kandidati su rangirani prema prolaznosti u srednjoj školi kao i ocjenama iz relevantnih predmeta za odsjek na koji se kandidat prijavljuje.

Rang lista je urađena tako što su prednost prilikom rangiranja imali kandidati koji su odabrali navedeni odsjek kao prvi izbor.

U skladu sa kriterijima kandidati mogu podnijeti žalbu Nastavno-naučnom vijeću u roku od tri (3) dana od dana objavljivanja rezultata.

Nakon isteka žalbenog roka kandidati pristupaju upisu prema dole navedenom uputstvu.

 

Za upis je potrebno:

REDOVAN STUDIJ

 (potrebno)

 1. dvije fotografije 6x4cm
 2. ljekarsko uvjerenje (svrha upis na fakultet)
 3. uplatnica na 95,00 KM (svrha: školarina za ak. 2023/24 godinu)
 4. ugovor o studiranju (preuzeti sa ipf.unze.ba-obrasci, popuniti svoje podatke, otprintati i potpisati 3 primjerka)

 

Posebna kategorija: djeca porodica šehida i palih boraca, RVI, djeca bez oba roditelja  su oslobođeni plaćanja školarine u iznosu od 50 KM, i u tom slučaju uplaćuju samo 45 KM.

Potrebna dokumentacija za posebne kategorije:

1.ovjerena kućna lista,

2.dokaz o statusu i uvjerenja o prihodima za svakog zaposlenog člana domaćinstva,

3.ovjerena kopija lične karte kandidata,

4.potvrda o statusu pripadnika branilačke populacije.

 

REDOVAN  SAMOFINANSIRAJUĆI  I  VANREDAN  STUDIJ

(potrebno)

 1. dvije fotografije 6x4cm
 2. ljekarsko uvjerenje (svrha upis na fakultet)
 3. uplatnica na 845,00 KM (svrha: školarina za ak. 2023/24 godinu)
 4.  ugovor o studiranju (preuzeti sa ipf.unze.ba-obrasci, popuniti svoje podatke, otprintati i potpisati 3 primjerka)

 

UPLATNICU MOŽETE PREUZETI OVDJE

 

Prilikom unosa podataka na uplatnicu obavezno provjeriti tačnost brojeva računa. U slučaju greške uplatnica neće biti važeća.

Napomena:  Primljeni kandidati su dužni u navedenom terminu obaviti upis, u protivnom se smatra da su odustali od upisa. Naknadnog upisa za primljene kandidate neće biti.

Kandidati koji su odustali od upisa ili nisu primljeni trebaju doći u istom terminu preuzteti svoja dokumenta, jer nakon navedenog termina neće biti moguće preuzeti dokumenta.

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU:

 1. ISLAMSKA VJERONAUKA-RODOVAN STUDIJ
 2. ISLAMSKA VJERONAUKA-VANREDAN STUDIJ

ODSJEK ZA SOCIJALNU PEDAGOGIJU:

 1. SOCIJANA PEDAGOGIJA-REDOVAN STUDIJ
 2. SOCIJALNA PEDAGOGIJA-REDOVAN SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ
 3. SOCIJALNA PEDAGOGIJA-VANREDAN STUDIJ

ODSJEK ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE:

 1. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE-REDOVAN STUDIJ
 2. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE-REDOVAN SAMOFINANSIRAJUĆI
 3. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE-VANREDAN

ODSJEK ZA ARAPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST:

 1. ARAPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST-REDOVAN
 2. ARAPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST-VANREDAN

ODSJEK ZA INKUZIVNU EDUKACIJU:

 1. INKLUZIVNA EDUKACIJA-REDOVAN
 2. INKLUZIVNA EDUKACIJA-VANREDAN

 

 

en_USEN