032 402-919 info.ipf@unze.ba

Na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici u ponedjeljak, 15.maja održana je Izborna sjednica Nastavno-naučnog vijeća na kojoj se birao dekan na mandatni period od 4 godine. Hafiz prof.dr. Safvet Halilović proučio je odlomke iz Kur'ana čime je započela sjednica. Komisija za izbor dekana konstatovala je da se na konkurs prijavio prof.dr. Muharem Adilović koji je prisutnima predstavio svoj program rada za mandatni period 2023/27.

 

Profesor Adilović istaknuo je ciljeve rada u narednom mandatnom periodu a oni se tiču poboljšanja kvaliteta nastave, nastavak stipendiranja učenika, te aktivnije promovisanje naučno-istraživačkog rada Fakulteta. Dekan je također istaknuo uspjehe u prethodnom mandatu od kojih su najvažniji kupovina nove zgrade Fakulteta, te prikupljanje sredstava za stipendiranje učenika u iznosu od 40 hiljada konvertibilnih maraka.

 

Nakon predstavljanja programa, predsjedavajući Nastavno-naučnog vijeća prof.dr. Sedad Dizdarević pozvao je članove na glasanje. Jednoglasnom odlukom članovi Nastavno-naučnog vijeća, pružili su podršku i povjerenje novom, starom dekanu prof.dr. Muharemu Adiloviću.

 

Ovim putem čestitamo dekanu i želimo mnogo sreće i uspjeha u narednom mandatnom periodu.

 

en_USEN