032 402-919 info.ipf@unze.ba

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine objavljuje

JAVNI POZIV STUDENTICAMA I STUDENTIMA

za podnošenje prijava za ferijalni rad u SR Njemačkoj u 2023. godini

 

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine poziva zainteresirane studentice i studente upisane na univerzitete i visoke škole u Bosni i Hercegovini da dostave prijave za rad u SR Njemačkoj tokom ljetnog raspusta u 2023. godini u okviru Programa ferijalnog rada koji se odvija u saradnji sa Saveznom agencijom za rad SR Njemačke.

Za Bosnu i Hercegovinu u 2023. godinijeodobreno 150mjesta,od čega jestudenticama/studentima univerziteta u Federaciji BiH dodijeljeno95 mjesta, studenticama/studentima univerziteta u Republici Srpskoj 48 mjestai studenticama/studentima univerziteta u Brčko Distriktu BiH7 mjesta.

 

Na ovaj poziv mogu se prijaviti isključivo redovne/i studentice/iuniverziteta i visokih škola u Bosni i Hercegovini koje/i nisu upisane/i u posljednju godinu studija.

 

Ostali uvjeti:

 • vrlo dobro i dobro poznavanje njemačkog jezika,
 • raspoloživost za rad u Njemačkoj u periodu koji nije kraći od dva mjeseca,
 • studentice/i se ne bi trebale/i ograničavati na neku regiju ili mjesto u kojem žele raditi,
 • spremnost za rad u što više industrijskih sektora u kojima se nude poslovi.
 • prethodno radno iskustvo je prednost.

 

Prijava treba da sadrži sljedeće:

 1. Dva prijavna obrasca(Bewerbungsbogen), obostrano štampana, čitko popunjena (po mogućnosti elektronski) na njemačkom jeziku sa unesenim datumom i potpisom,
 2. Dvije fotografije novijeg datuma (format za pasoš);
 3. Dva primjerka obrascaErklärung zur Immatrikulationsbescheinigungpopunjena na njemačkom ili engleskom jeziku sa datumom izdavanja, potpisom odgovornog lica i pečatom visokoškolske ustanove;

(Napomena: studentice/studenti trebaju kod sebe sačuvati jedan od dva navedena primjerka obrasca koji će, u slučaju da dobiju ponudu za rad, predati poslodavcupo dolasku u SR Njemačku.);

 1. Uvjerenje o studentskom statusu koje je izdao fakultet ili visoka škola na njemačkom ili engleskom jeziku. Ako je uvjerenje izdato na jezicima u službenoj upotrebi u BiH, potrebno je priložitii prijevod dokumenta na njemački ili engleski jezik ovjeren od strane sudskog prevoditelja;
 2. Kopiju pasoša (samo stranica sa slikom);
 3. Ovjerenu kopiju vozačke dozvole (ako je posjeduju).

 

Način podnošenja prijava:

Zainteresirane/i studentice/i, koji ispunjavaju navedene uvjete, dostavljaju prijavna dokumenta preporučeno poštomna sljedeći način:

 • Studentice/ivisokoškolskih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine prema sjedištu ustanove u odgovarajućoj kantonalnoj službi za zapošljavanje,
 • Studentice/ivisokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj prema sjedištu ustanove u odgovarajućoj filijali Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske,
 • Studentice/i koje/i studiraju u Brčko Distriktu BiH Zavodu za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH.

 

Prijave se mogu dostavljati i direktno Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine na adresu:

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine

Đoke Mazalića 3

71000 Sarajevo

sa naznakom „Prijava za Ferijalni rad u SR Njemačkoj 2023“

 

Rok za dostavljanje prijava je petak, 3.2.2023. godine.

 

Napomena:Prijavna dokumentacija se šalje u Saveznu agenciju za rad SR Njemačke i ne vraća se studentima.

 

Kriteriji koji će se primjenjivati pri odabiru kandidata:

 • Spremnost za rad u SR Njemačkoj najmanje dva mjeseca (podrazumijeva da zvanični ljetni raspust relevantnih visokoškolskih ustanovamora trajati najmanje dva mjeseca).
 • Prednost će imati studentice/i koje/i dosadanisu sudjelovali u ovom programu ili su ranijih godinadostavljale/i prijave za učešće u programu, ali nisu dobile/i radne ponude.
 • U obzir će se uzimati i nivo znanja njemačkog jezika(na osnovu samoprocjene znanja iz Prijavnog obrasca).
 • Prethodno radno iskustvo je prednost.

 

Spisak studentica/studenata, čije će prijave na osnovu navedenih kriterija biti odabrane i proslijeđene u Saveznu agenciju za rad SR Njemačke, bit će objavljen na web stranici Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine:www.arz.gov.ba nakon izvršene selekcije.

 

Savezna agencija za radSR Njemačke će uzimati u obzir samo potpunu i ispravno popunjenu dokumentaciju koju dostavi Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine.

 

Studentice/studenti su u obavezi da se upoznaju sa informacijama o ovom programu u dokumentu Info – Ferienbeschaeftigung, a za dodatna pojašnjenja se mogu obratiti i Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine.

 

 

 

Kontakt:

tel.: 033/560 354

E-mail: merima.planincic@arz.gov.ba

 

 

DOKUMENTI I OBRAZAC ZA PRIJAVU:

 1. b-immatrikulation-en_ba015238
 2. Bewerbungsbogen
 3. info-ferienbeschaeftigung_ba015405

 

en_USEN