032 402-919 info.ipf@unze.ba

Poštovani,
svi kandidati/kandidatkinje za upis na Odsjeka za predškolski odgoj i obrazovanje Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici koji su završili studij na bilo kojoj visokoškolskoj ustanovi u Bosni i Hercegovini pristupaju procesu priznavanja položenih ispita (detalje vidjeti na www.ipf.unze.ba u odjeljku Obrascidokument u vezi procedure priznavanja ispita).

Za ovu proceduru neophodno je priložiti Studentskoj službi sljedeću dokumentaciju:

  1. UVJERENJE O POLOŽENIM ISPITIMA,
  2. OVJERENA KOPIJA INDEKSA,
  3. OVJEREN NASTAVNI PLAN I PROGRAM PO KOJEM JE STUDIJ ZAVRŠEN SA INSTITUCIJE NA KOJOJ JE ISPIT POLOŽEN,
  4. PRIJEDLOG ZA PRIZNAVANJE ISPITA (PREUZETI SA STRANICE FAKULTETA: Obrasci)
  5. PO SVAKOM PREDLOŽENOM ISPITU ZA PRIZNAVANJE UPLATITI 7,5KM (UPLATNICU PREUZETI SA STRANICE FAKULTETA: Obrasci)
  6. DOKAZ O UPLATI DOSTAVITI SA PRIJEDLOGOM
  7. ORIGINAL ILI OVJERENA KOPIJA DIPLOME ZAVRŠENE VISOKOŠKOLSKE USTANOVE

Za postupak podnošenja prijedloga za priznavanje ispita, prilikom upoređivanja relevantnih predmeta, koristiti Nastavni plan i program institucije na kojoj je ispit položen (lijeva kolona na obrascu) i Nastavni plan i program Odsjeka za predškolski odgoj i obrazovanje Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici (desna kolona na obrascu). NPP Odsjeka za predškolski odgoj i obrazovanje nalazi se na www.ipf.unze.ba u odjeljku Nastava – Dodiplomski studij – Odsjek za predškolski odgoj i obrazovanjeNastavni plan i program.

Kandidati/kandidatkinje koji nisu završili fakultet, ne podliježu navedenoj proceduri već odmah predaju odgovarajuću dokumentaciju za upis.

Potrebna dokumentacija za tekuću akademsku godinu prima se do 30. novembra 2021. godine.

Kandidatima/kandidatkinjama se sugerira da što prije predaju dokumentaciju kako bi na vrijeme dobili povratnu informaciju i imali dovoljno vremena za pripremanje i izlazak na ispite u januarsko-februarskom roku.

KONTAKT

Bilmišće, Zenica 72000

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info.ipf@unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet

en_USEN