032 402-919 info.ipf@unze.ba

Redovna nastava na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici, koja će se, shodno odluci NNV-a realizovati, u učionicama, počinje od ponedjeljka, 11. 10. 2021.
Obaveza predstavnika studenata svake godine je da u dogovoru sa nastavnicima i asistentima koji imaju prvi sat organizuju intoniranje himna naše domovine Bosne i Hercegovine, na početku prvog časa.
Zbog pandemije, umjesto svečanoga sata, brucošima će dobrodošlicu, na prvim satima nastave, poželjeti Dekan u pratnji šefova odsjeka.
Šefovi odsjeka će, preko predstavnika godina, pratite zdravstveno stanje studenta.
Kao i ranije, studenti koji imaju simptome prehlade, ne moraju dolaziti na nastavu, te je dovoljno da o tome, preko predstavnika godine, obavijeste nastavnike radi pravdanja.
Također, i profesori i asistenti sa takvim simptomima mogu držati nastavu on-line, ali se trebaju javiti šefovima odsjeka, te o tome blagovremeno obavijestiti studene.
Pored navedenoga, daje se mogućnost nastavnicima i asistentima, ukoliko se zaista radi o većim grupama studenta, da podijele studente u dvije grupe koje će dolaziti naizmjenično, svake druge sedmice, ali uz obavezu slanja materijala grupi koja je odsutna, putem platforme Google classroom.

Molimo da na to podsjetite nastavnike i studente Vaših odsjeka.

Svaki nastavnik je individualno odgovoran za poštivanje higijensko-epidemioloških mjera, u učioni, za vrijeme realizacije nastave.

Želimo Vama i našim studentima hajrili početak i aBd završetak nove akademske godine.

U Zenici, 08.10.2021.                                                 Dekan, prof. dr. Muharem Adilović

KONTAKT

Bilmišće, Zenica 72000

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info.ipf@unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet

en_USEN