032 402-919 info.ipf@unze.ba

U subotu 25. septembra 2021. godine na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici održana je online putem odbrana magistarskog rada kandidata Idriza Budimlića pod naslovom “Kvalitet uključenosti roditelja u mektebsku pouku u zajednici Bošnjaka Sjeverne Amerike”.
Kolega Idriz Budimlić ovu temu obradio je s odgovornošću i naučno-istraživačkom zrelošću. Magistrant je pokazao zrelost i samostalan pristup u primjeni metodologije znanstvenoistraživačkog rada.
Magistarski rad na temu „Kvalitet uključenosti roditelja u mektebsku pouku u zajednici Bošnjaka Sjeverne Amerike“ društveno je aktuelan, ima znanstveni i praktični značaj i vrijednost. Rad je značajan prilog istraživanju iz područja metodike mektebske nastave.
Ovim magistarskim radom, također, otvorena su važna pitanja iz područja kvaliteta uključenosti roditelja u mektebsku nastavu. Nesumnjivo je da će rad biti podsticaj da se na sličan način priđe istraživanju i drugih segmenata kvaliteta mektebske nastave.
Magistarski rad „Kvalitet uključenosti roditelja u mektebsku pouku u zajednici Bošnjaka Sjeverne Amerike“ kandidata Idriza Budimlića ispunjava temeljne metodološke kriterije i koristan je prilog istraživanjima iz područja metodike mektebske nastave.

Ovim činom kolega Idriz Budimlić stekao je zvanje magistra religijske edukacije.

Komisija za ocjenu i odbranu magistarskog rada:

– Dr. sc. Sedad Dizdarević, redovni profesor za naučnu oblast Islamska kultura i civilizacija, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, predsjednik Komisije,
– Dr. sc. Izet Pehlić, vanredni profesor za naučnu oblast Pedagogija, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, mentor i član Komisije i
– Dr. sc. Safet Husejnović, vanredni profesor za naučnu oblast Kiraet i kur'anske znanosti, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, komentor i član Komisije.
Sekretar Komisije bio je Eniz Patković, MA.

KONTAKT

Bilmišće, Zenica 72000

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info.ipf@unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet

en_USEN