032 402-919 info.ipf@unze.ba

Caritas Švicarske u saradnji sa Islamskim pedagoškom fakultetu u Zenici i Pedagoškim fakultetom u Sarajevu organizovao je promociju publikacije “Učimo i igramo se”.

Publikacija “Učimo i igramo se” je nastala kao rezultat aktivnosti u okviru projekta Caritasa Švicarske „Predškolsko obrazovanje za svu djecu- PEACH“ kojeg finansira Vlada Švicarske i Vlada Lihtenštajna, kao i privatni donatori.  Cilj projekta je da djeca iz ranjivih porodica razviju pozitivan stav prema učenju, kroz igru, te da budu pripremljena za dalje školovanje. “Učimo i igramo se”, je publikacija koja sadašnjim i budućim predškolskim odgajateljima/cama nudi savremene metodologije i pristupe praktičnom radu u predškolskim ustanovama, pogotovo u radu sa djecom iz ranjivih kategorija.

Predškolski odgoj i obrazovanje treba da se posmatra kao obrazovna institucija gdje sva djeca, bez obzira na socioekonomski status roditelja, etno-kulturno porijeklo ili druge nejednakosti, dijele dnevnu rutinu i tako stiču mnoštvo različitih iskustava.

Tokom promocije naglašeno je da jednake mogućnosti moraju biti osnova i ne smiju se dovoditi u pitanje. Visok kvalitet i podrška u predškolskom odgoju i obrazovanju utiču pozitivno na mogućnosti u daljem obrazovanju djece, osiguravaju im dobar početak u društvenom životu, bez obzira na njihovo socijalno ili etničko porijeklo.

Uloga odgajatelja treba biti posmatrana prije svega kroz opservaciju i podršku djeci u njihovim individualnim, obrazovnim procesima.

Izuzetno je važno htjeti čuti šta o praksi misli nauka vodeći se uvijek mišlju da naučna spoznaja nema svrhu ukoliko ne uspije doprijeti do realiteta stvarnosti na koju se odnosi.

Kako naglašava recenzentica gđa Hašima Čurak, stručna savjetnica za predškolski odgoj i obrazovanje u Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje dodatna vrijednost ove zaista vrijedne inicijative je u tome da je podstaknuto umrežavanje stručnjaka iz različitih naučnih disciplina i praktičara iz oblasti predškolskog odgoja  i obrazovanja  na zajedničkom doprinosu kvalitetnom inicijalnom obrazovanju i kontinuiranom stručnom usavršavanju budućih odgajatelja.

Na žalost, prema zvaničnim procjenama, obuhvat djece u predškolskom odgoju i obrazovanju u BiH je oko 14,60%, što je znatno niže od europskog prosjeka. Uključenost djece Roma u predškolske ustanove statistički se ne prati, međutim u jednom od istraživanja iz 2012. godine se navodi podatak da svega 2% romske djece u uzrastu od 3 do 5 godina pohađa organizirane programe obrazovanja u ranom djetinjstvu.

Projektom „Predškolsko obrazovanje za svu djecu – PEACH “, Caritas Švicarske daje podršku osoblju u predškolskim ustanovama kako bi sva djeca, a posebno djeca iz marginaliziranih porodica, mogla odrastati slobodno i u skladu sa svojim interesima i mogućnostima. Publikacija „Učimo i igramo se“predstavlja vrijedno štivo odgajateljima s dugogodišnjim iskustvom, kao i onima koji će to tek postati, za rad s djecom predškolskog uzrasta, koja je sastavljena iz dva dijela koja čine jednu cjelinu.  

Za igru se često tvrdi da je ona opuštanje od ozbiljnog učenja. Ali za djecu je igra ozbiljno učenje. Upravo je IGRA najveći zadatak djetinjstva.

KONTAKT

Bilmišće, Zenica 72000

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info.ipf@unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet

en_USEN