032 402-919 info.ipf@unze.ba

U ponedjeljak 12. jula 2021. godine na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici održana je odbrana magistarskog rada kandida Eniza Patkovića pod naslovom „Islamska religioznost i identitet bošnjačke omladine“.

Kandidat Eniz Patković uspješno je odgovorio na zadatke koje je sam sebi postavio na početku rada. Odabrani problem je temeljito i na odgovarajući način obrađen. Ispitivanja su dobro teorijski i metodološki postavljena i vođena, te uspješno analizirana i sumirana u radu. Provedeno istraživanje je bazirano na kvalitetnim teorijskim osnovama i provedeno je uz upotrebu odgovarajućih metoda istraživanja.  Kandidat je dokazao da suvereno vlada predmetom svog istraživanja, kojem je pristupio sa zavidnim nivoom teorijskog znanja.  

Magistarski rad na temu „Islamska religioznost i identitet bošnjačke omladine“  društveno je aktuelan, ima znanstveni i praktični značaj i vrijednost. Rad je značajan prilog istraživanju islamske religioznosti i identiteta bošnjačke omladine. Ovim magistarskim radom, također, otvorena su važna pitanja za islamsku religioznost i identitet bošnjačke omladine. Nesumnjivo je da će rad biti podsticaj da se na sličan način priđe istraživanju i drugih segmenata islamske religioznosti i identiteta bošnjačke omladine. Magistarski rad „Islamska religioznost i identitet bošnjačke omladine“  kandidata Eniza Patkovića ispunjava temeljne metodološke kriterije i koristan je prilog empirijskom istraživanju akaidskih i religijsko-pedagoških tema.

Komisija za ocjenu i odbranu magistarskog rada: 

– Dr. sc. Izet Pehlić, vanredni profesor za naučnu oblast Pedagogija, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, predsjednik Komisije, 
– Dr. sc. Zuhdija Adilović, redovni  profesor za užu naučnu oblast Akaid/Islamsko vjerovanje, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, mentor i član Komisije i 
– Dr. sc. Mensur Valjevac, vanredni profesor za naučnu oblast Tefsir, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, član Komisije.

KONTAKT

Bilmišće, Zenica 72000

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info.ipf@unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet

en_USEN