032 402-919 info.ipf@unze.ba

Svi prijavljeni kandidati su rangirani prema prolaznosti u srednjoj školi kao i ocjenama iz relevantnih predmeta za odsjek na koji se kandidat prijavljuje.
Rang lista je urađena tako što su prednost prilikom rangiranja imali kandidati koji su odabrali navedeni odsjek kao prvi izbor.
Ukoliko kandidat nije prošao izbor na odsjek  koji mu je bio prvi izbor, rangiran je i  na odsjeku koju je odabrao kao rezervnu opciju, ukoliko je bilo slobodnog mjesta.
U skladu sa kriterijima kandidati mogu podnijeti žalbu Nastavno-naučnom vijeću u roku od tri (3) dana od dana objavljivanja rezultata.

Upis prijavljenih kandidata u prvu godinu prvog ciklusa studija obaviće se u periodu od  srijede, 07.07.2021. do  utorka, 13.07.2021. godine na Studentskoj službi Fakulteta.

Za upis je potrebno:

REDOVAN STUDIJ
 (potrebno)

  1. dvije fotografije 6x4cm
  2. ljekarsko uvjerenje (svrha upis na fakultet)
  3. uplatnica na 95,00 KM (svrha: školarina za ak. 2021/22 godinu)
  4. ugovor o studiranju (preuzeti sa ipf.unze.ba-obrasci, popuniti svoje podatke, otprintati i potpisati 3 primjerka)

 

Posebna kategorija: djeca porodica šehida i palih boraca, RVI, djeca bez oba roditelja čija ukupna mjesečna primanja domaćinstva ne prelaze 956 KM,  su oslobođeni plaćanja školarine u iznosu od 50 KM, i u tom slučaju uplaćuju samo 45 KM.

Potrebna dokumentacija za posebne kategorije:

1.ovjerena kućna lista,
2.dokaz o statusu i uvjerenja o prihodima za svakog zaposlenog člana domaćinstva,
3.ovjerena kopija lične karte kandidata,
4.potvrda o statusu pripadnika branilačke populacije.

 REDOVAN  SAMOFINANSIRAJUĆI  I  VANREDAN  STUDIJ
(potrebno)

  1. dvije fotografije 6x4cm
  2. ljekarsko uvjerenje (svrha upis na fakultet)
  3. uplatnica na 845,00 KM (svrha: školarina za ak. 2021/22 godinu)
  4.  ugovor o studiranju (preuzeti sa ipf.unze.ba-obrasci, popuniti svoje podatke, otprintati i potpisati 3 primjerka)

UPLATNICU MOŽETE PREUZETI OVDJE

Prilikom unosa podataka na uplatnicu obavezno provjeriti tačnost brojeva računa. U slučaju greške uplatnica neće biti važeća.

Napomena:  Primljeni kandidati su dužni u navedenom terminu obaviti upis, u protivnom se smatra da su odustali od upisa. Naknadnog upisa za primljene kandidate neće biti.

Molimo kandidate da, ukoliko iz bilo kojeg razloga  odustanu od upisa, da kontaktiraju Studentsku službu fakulteta na  broj  032/243-392.

PRELIMINARNE RANG LISTE PRIJAVLJENIH KANDIDATA:

Arapski jezik i književnost – REDOVNI
Arapski jezik i književnost – VANREDNI

Inkluzivna edukacija – REDOVNI
Inkluzivna edukacija – REDOVNI SAMOFINANSIRAJUĆI

Islamska vjeronauka – REDOVNI
Islamska vjeronauka – VANREDNI
Islamska vjeronauka – REDOVNI SAMOFINANSIRAJUĆI

Predškolski odgoj i obrazovanje – REDOVNI
Predškolski odgoj i obrazovanje – VANREDNI
Predškolski odgoj i obrazovanje – REDOVNI SAMOFINANSIRAJUĆI

Socijalna pedagogija – REDOVNI
Socijalna pedagogija – VANREDNI
Socijalna pedagogija – REDOVNI SAMOFINANSIRAJUĆI

KONTAKT

Bilmišće, Zenica 72000

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info.ipf@unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet

en_USEN