032 402-919 info.ipf@unze.ba

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisalo je Javni poziv za odabir programa i projekata Transfera za finansiranje studentskog standarda koji će se su/finansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2021. godini

Sredstva za su/finansiranje programa/projekata dodjeljivat će se u skladu s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu.

U Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu osigurana su sredstva za:

Transfer za finansiranje studentskog standarda – prošireni studentski standard

Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeću namjenu:

  1. Podrška projektima studentskih organizacija visokoškolskih javnih ustanova u Federaciji BiH

DOSTAVLjANjE DOKUMENTACIJE

Popunjene, potpisane i ovjerene prijavne obrasce s kompletnom dokumentacijom aplikanti trebaju dostaviti u dva istovjetna, složena i uvezana primjerka, poštom na adresu:

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Sektor za visoko obrazovanje
Ulica dr. Ante Starčevića bb
88000 MOSTAR

Naznačiti „Prijava na Javni poziv – Podrška projektima studentskih organizacija“. 

Rok za dostavljanje prijava je petak, 7. 5. 2021. godine.

NAPOMENE:

Prijave koje nisu podnesene na odgovarajućem prijavnom obrascu i uz koje nije dostavljena sva obavezna dokumentacija, složena i uvezana u dva istovjetna primjerka poslana u istoj koverti, neće biti razmatrane.

Više različitih zahtjeva poslanih u zajedničkoj koverti neće biti razmatrani.
Više informacija o Javnom pozivu na linku: http://www.fmon.gov.ba/Konkurs/Index/212

KONTAKT

Bilmišće, Zenica 72000

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info.ipf@unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet

en_USEN