032 402-919 info.ipf@unze.ba

Na osnovu Odluke Nastavno naučnog vijeća Islamskog pedagoškog fakulteta  Univerziteta u  Zenici od     12.03.2021. godine JU Islamski pedagoški fakultet  u Zenici daje slijedeću:

 

O B A V I J E S T

FATIMA ČAJLAKOVIĆ-MEŠANOVIĆ, diplomirani socijalni pedagog  iz Zenice, će braniti magistarski rad na temu:

„SOCIOPEDAGOŠKI TRETMAN U FUNKCIJI OSNAŽIVANJA ŽENA ŽRTAVA NASILJA U PORODICI„

 

dana 17.03.2021. godine s početkom u 1530 sati u prostorijama Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici pred Komisijom u sasatavu:

1.doc.dr. Azemina Maglić, predsjednik komisije,

  1. prof.dr. Elma Begagić, mentor, član,
  2. doc.dr. Aida Rizvanović, član i
  3. ass. Eldar Ćerim, sekretar

Magistarski rad  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Islamskog pedagoškog  fakulteta Univerziteta u Zenici.

Dekan Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici
Prof.dr. Muharem Adilović                                                                                                                                                                        

KONTAKT

Bilmišće, Zenica 72000

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info.ipf@unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet

en_USEN