032 402-919 info.ipf@unze.ba

U petak 26. februara 2021. godine na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici održana je odbrana magistarskog rada kandidatkinje Anela Mulahusić „Odrednice doživljaja profesionalnog stresa predškolskih odgajatelja.

Kolegica Anela Mulahusić obradila je magistarsku temu s punom odgovornošću, samostalnošću i naučno-istraživačkom zrelošću. Njen rad na temu „Odrednice doživljaja profesionalnog stresa predškolskih odgajatelja“ ima društveni, naučni te praktični značaj i vrijednost. Posebno su značajne praktične implikacije rada, jer ukazuju na potrebu za ranim identificiranjem i prepoznavanjem odrednica stresa i znakova profesionalnog sagorijevanja kod predškolskih odgajatelja, kao i za kreiranjem adekvatnih preventivnih programa za emocionalno osnaživanje predškolskih odgajatelja i uspješno suočavanje sa profesionalnim stresom.

Magistarski rad Anele Mulahusić „Odrednice doživljaja profesionalnog stresa predškolskih odgajatelja“ ne samo da ispunjava sve metodološke kriterije, nego je i koristan prilog novim metodološkim pristupima istraživanja i tretiranja izvora profesionalnog stresa predškolskih odgajatelja.   

Ovim činom kolegica Anela Mulahusić stekala je zvanje magistrice predškolskog odgoja i obrazovanja.

Komisija za ocjenu i odbranu magistarskog rada:

– Dr. sc. Izet Pehlić, vanredni profesor za naučnu oblast Pedagogija, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, predsjednik Komisije,

– Dr. sc. Almira Isić-Imamović, vanredni profesor za užu naučnu oblast Psihologija, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, mentor i član Komisije i

– Dr. sc. Anela Hasanagić, vanredni profesora za užu naučnu oblast Psihologija, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, član Komisije.

KONTAKT

Bilmišće, Zenica 72000

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info.ipf@unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet

en_USEN