032 402-919 info.ipf@unze.ba

Povodom pokretanja procedure osnivanja Odsjeka za psihologiju, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici 24. februara 2021. godine organizirao je jednodnevnu Naučno-stručnu konferencija s međunarodnim učešćem “Psihološka i duhovna zaštita i podrška u kriznim situacijama”. Konferencija je održana uživo (u velikoj sali Fakulteta uz poštivanje epidemioloških mjera) i online putem zoom aplikacije (za učesnike iz inozemstva i učesnike koji iz epidemioloških razloga nisu mogli učestvovati uživo).

Pokrovitelj Konferencije bio je reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dr. Husein ef. Kavazović, a sponzor Konferencije bila je Uprava za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Voditelji projekta Konferencije bili su prof. dr. Izet Pehlić i prof. dr. Anela Hasanagić.

Cilj konferencijskog projekta bio je da se ukaže na prevencijski aspekt psihološkog i duhovnog osnaživanja društva i pojedinca za adekvatno suočavanje sa kriznim situacijama, te istakne uloga psihoterapijskih tehnika i duhovnosti u zaštiti i podršci osobama u kriznim životnim situacijama.

Naučnoistraživačke spoznaje nedvosmisleno potvrđuju da snaga vjere i duhovna snaga pojedinca imaju preventivnu ulogu i osnažujući su faktor u kriznim situacijama i izazovima života s kojima se pojedinac suočava. Također, psihologija je iznjedrila niz prevencijskih programa i psihoterapijskih tehnika koji su u funkciji jačanja protektivnih faktora pojedinca u suočavanju s izazovima, te podrške i tretmana osoba koje u stresnim životnim situacijama imaju teškoće u svom ukupnom funkcioniranju.

Na Konferenciji su učestvovali naučnici i istraživači iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Švicarske.

 

TEMATSKE DOMENE KONFERENCIJE:

– UVODNA NAČELA PSIHOLOŠKO-DUHOVNE PODRŠKE ZDRAVIM MEĐULJUDSKIM ODNOSIMA – Prof. dr. Šimun Šito Ćorić

– DUHOVNA SNAGA KAO PREVENCIJSKI FAKTOR U SUOČAVANJU OSOBE SA KRIZNIM SITUACIJAMA – Prof. dr. Halil Mehtić

– VJEROVATI U BOGA ČINI LJUDE OTPORNIJIM  – Prof. dr. Josip Bošnjaković i Doc. dr. sc. Drago Jerebic

– UTJECAJ VJEROVANJA NA PSIHIČKU STABILNOST – Prof. dr. Zuhdija Adilović

– TESAVUF KAO ISHODIŠTE RAZLIČITIH PSIHOTERAPIJSKIH TEHNIKA NA PRIMJERU MESNEVIJE – Prof. dr. Sedad Dizdarević

– EMPIRIJSKA EVALUACIJA KVALITETA REAKCIJE ISLAMSKE ZAJEDNICE NA KRIZNU SITUACIJU IZAZVANE VIRUSOM COVID-19 – Prof. dr. Muharem Adilović

– ULOGA PSIHOLOGA U MEDIJIMA TOKOM KRIZNIH SITUACIJA – Dr. Remzija Šetić

– UTJECAJ PANDEMIJE NA NASILJE U PORODICI – Dr. Sabiha Husić

– UVIDI KONCEPTA OTPORNOSTI MLADIH ZA SUOČAVANJE SA COVID-19 – Doc. dr. Azemina Maglić

– MENTALNO ZDRAVLJE KOD ŽENA PRIJE I TOKOM PANDEMIJE COVID-19  – Prof. dr. sc. Anela Hasanagić, Prof. dr. sc. Almira Isić-Imamović i Prof. dr. sc. Izet Pehlić

– MENTALNO ZDRAVLJE DJECE I ADOLESCENATA ZA VRIJEME I NAKON KRIZE IZAZVANE PANDEMIJOM COVID-19 – Doc. dr. Amela Dautbegović

– IZAZOVI TRUDNOĆI I MAJČINSTVU TOKOM PANEDEMIJE COVID-19 – Doc. dr. Selvira Draganović i Doc. dr. Nina Bosankić

 

ZAKLJUČCI KONFERENCIJE:

  1. Duhovni tretman je nužno ojačati i nadići slabosti dosadašnjeg pristupa u vjerskom odgoju, a krajnji cilj je dosegnuti praktikovanje vjere kao životne filozofije.
  2. U kriznim situacijama potrebno je jačanje mehanizama suočavanja sa stresom kod svih, posebno vulnerabilnih skupina (djece i mladih, žena trudnica i mladih majki), a treba djelovati multidisciplinarno i multisektorski kroz formalne i neformalne sisteme psihosocijalne podrške. Kod djece i mladih zbog slabo razvijenih mehanizama suočavanja sa stresom i nedostatka socijalne podrške mogu se očekivati ozbiljni psihološki, socijalni i edukacijski problemi koji će zahtijevati adekvatan odgovor.
  3. U vrijeme pandemije COVID-19 žene se se našle pred novim izazovom, dobile su niz novih uloga koje su iziskivale simultani napor (posao, dječija škola, kućanski poslovi, strah od obolijevanja, a posebno izloženost porodičnom nasilju), a empirijski je potvrđeno da je sve to za posljedicu imalo povećanje anksioznosti i stresa, te borbe za vlastiti život i sigurnost. 
  4. Odgovor zajednice trebaju biti programi psihosocijalne podrške, integrirane u zdravstveni i odgojno-obrazovni sistem, a posebno programi koji imaju porodično usmjerene pristupe unapređenja kvaliteta mentalnog zdravlja djece i adolescenata, poput programa podrške roditeljstvu i promocije zdravih porodičnih odnosa.
  5. U kriznim situacijama posebnu ulogu ima uključivanje psihologa u objašnjenju trenutne krize, davanju preporuka za ispravno postupanje, davanju opće i individualne psihološke podrške, a naročitu ulogu u tome imaju mediji i psiholozi osnaženi za medijsko djelovanje.
  6. Vjerske zajednice se izdvajaju kao vrlo značajan faktor pomoći u kriznim situacijama, posebno kroz promociju prakticiranja vjere kao životne filozofije. Na temeljnu rezultata istraživanja izdvojena su tri duhovno-psihološka metoda u suočavanju sa kriznim situacijama: vjerovanje (iman), pokornost i sustezanje od grijeha, a sve u funkciji jačanja psihološkog imuniteta osobe i kvalitetne uspostave ravnoteže između duhovnog i tjelesnog.
  7. Naučnoistraživački rezultati potvrdili su releventnost religijskog, odnosno duhovnog aspekta zaštite i podrške, kao jednog od glavnih faktora podsticanja rezilijentnosti u suočavanju sa kriznim situacijama, traumom, stresom, i to kroz: vjerovanje u Boga, različite vjerske obrede i život u skladu sa vjerom. Rezultati su pokazali da su pojedinci kroz vjerovanje imali benefit u suočavanju sa posljedicama uzrokovanim pandemijom COVID-19.
  8. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini u suočavanju s pandemijom COVID-19, djelujući kroz svoj sistem i na vjernike, imala je značajnu ulogu u provedbi mjera propisanih od strane Kriznog štaba, te pokazala da poštuje struku donošenjem odluke o prakticiranju vjerskih obreda kod kuće, te uvođenjem odgovarajućih mjera u vjerskim objektima. 

 

Nakon održane Konferencije Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici objavit će Zbornik kompletnih radova.

 

Programski odbor Konferencije

KONTAKT

Bilmišće, Zenica 72000

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info.ipf@unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet

en_USEN