032 402-919 info.ipf@unze.ba

Na osnovu Odluke Nastavno naučnog vijeća Islamskog pedagoškog fakulteta  Univerziteta u  Zenici od     12.02.2021. godine JU Islamski pedagoški fakultet  u Zenici daje slijedeću:

O B A V I J E S T

ANELA MULAHUSIĆ , profesor predškolskog odgoja i obrazovanja iz Zenice, javno će braniti magistarski rad pod naslovom:

„ODREDNICE DOŽIVLJAJA PROFESIONALNOG  STRESA PREDŠKOLSKIH ODGAJATELJA

dana 26.02.2021. godine s početkom u 1000 sati u prostorijama Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici pred Komisijom u sasatavu:

  1. prof.dr. Izet Pehlić,predsjednik komisije
  2. prof.dr. Almira Isić- Imamović, mentor, član
  3. prof.dr.Anela Hasanagić, član

Sekretar; ass.Amina Odobašić

Magistarski rad  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Islamskog pedagoškog  fakulteta Univerziteta u Zenici.

 

Dekan Islamskog pedagoškog fakulteta   u Zenici                                                                                                                                                                        
Prof.dr. Muharem Adilović

KONTAKT

Bilmišće, Zenica 72000

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info.ipf@unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet

en_USEN