032 402-919 info.ipf@unze.ba

ODSJEKA ZA   ISLAMSKU VJERONAUKU:
II  SEMESTAR:
1. Etika obrazovanja

ODSJEKA ZA  SOCIJALNU PEDAGOGIJU:
II  SEMESTAR:
1. Osnovne postavke prevencijske prakse
2. Socijalni rad u zajednici 
3. Osnove socijalnopedagoške procjene i programiranja u školi

ODSJEK ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE:
II  SEMESTAR:
1. Obrazovna politika i rani odgoj
2. Hadiske osnove odgoja mladih

NAPOMENA ZA STUDENTE: Svi studenti koji su anketnom listiću odabrali jedan od gore navedenih predmeta dužni su isti upisati u indeks, a svi drugi studenti koji su u anketnom listiću izabrali predmete za koje se nije opredijelilo najmanje 35% studenata dužni su, također, u indeks upisati jedan od gore navedenih predmeta.

U Zenici, 12.10.2020.     Prodekan za nastavu i studentska pitanja

Doc. dr. Mensur Valjevac

KONTAKT

Bilmišće, Zenica 72000

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info.ipf@unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet

en_USEN