032 402-919 info.ipf@unze.ba

Nastava na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici, u zimskom semestru ak. 2020/21., počinje u ponedjeljak, 12. 10. 2020.

Nastava će se realizovati uživo u dvije smjene prema rasporedima za svaki odsjek, u zgradi Fakulteta i prostorijama OŠ u Blatuši, prema rasporedima sati i uz poštivanje svih mjera prevencije pandemije: nošenja zaštitnih maski, dezinfekcija na ulazu, te održavanje fizičke distance.

Sve navedeno jednako je obavezujuće, kako za studente, tako i za nastavno i tehničko osoblje Fakulteta.

Studenti na nastavu trebaju dolaziti pred sami početak nastave, a nakon završetka, također, trebaju odmah napustiti zgrade u kojima se odvija nastava.

U prostorijama OŠ u Blatuši, studenti neće ulaziti na glavni ulaz u Školu, već na ulaz iz pravca glavne ulice. Prilikom ulaska u Školu, studenti trebaju da, bez ikakvog zadržavanja na hodnicima, produže u prostorije koje mi koristimo za nastavu. Također, studenti trebaju da izbjegavaju miješanje sa učenicima Škole.

Svi studenti (u zgradi Fakulteta ili Baltuši), zbog veličine hodnika, u vrijeme pauza, iste mogu koristiti samo za prolaz, bez ikakvog nepotrebnog zadržavanja.

Na nastavu ne mogu dolaziti vanredni studenti.

Studenti koji budu imali bilo koje simptome koji ukazuju na prehladu, nisu dužni dolaziti na nastavu, ali o tome, preko predstavnika godine, trebaju obavijestiti nastavnike radi pravdanja odsustva.

U Zenici, 09.10.2020. Dekan, prof. dr. Muharem Adilović

KONTAKT

Bilmišće, Zenica 72000

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info.ipf@unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet

en_USEN