032 402-919 info.ipf@unze.ba

U srijedu 16. septembra 2020. godine na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici održana je odbrana projekta doktorske disertacije kandidata Ramiza Joldića pod naslovom “RELIGIOZNOST KAO DETERMINANTA PREVENCIJE KOCKANJA KOD MLADIH”.

Kolega Ramiz Joldić ovaj projekat uradio je s punom naučnom zrelošću i odgovornošću,. Kandidat je pokazao zrelost i samostalan pristup u prepoznavanju istraživačkog problema i oblikovanju istraživačkog dizajna dokatorske disertacije.

Tema doktorske disertacije“Religioznost kao determinanta prevencije kockanja kod mladih” je kvalitetno formulirana, dobro odabrana i metodološki korektno oblikovana na nivou zahtjeva doktorske disertacije. Tema doktorske disertacije“Religioznost kao determinanta prevencije kockanja kod mladih” znanstveno je značajna u području Religijske pedagogije, nedovoljno istražena kod nas prihvatljiva za znanstvenoistraživačku analizu na nivou zahtjeva doktorske disertacije.

Rezultati istraživanja ove doktorske disertacije otvori će novi niz znanstvenoistraživačkih pitanja i mogućih novih istraživačkih problema.

Projekat doktorske disertacije Ramiza Joldića “Religioznost kao determinanta prevencije kockanja kod mladih” ispunjava sve temeljne metodoloske kriterije i koristan prilog novim metodološkim pristupima istraživanju odnosa religioznosti i prevencije kockanja.

Budući da se radi o interdisciplinarnoj temi doktorske disertacije za mentora u izradi ove disertacije predložen je prof. dr. Izeta Pehlića, vanredni profesor za naučnu oblast Pedagogija na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici, a za komentora prof. dr. Anelu Hasanagić, vanredna profesorica za naučnu oblast Psihologija na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici.

Komisija za razmatranje prijedloga teme i odbranu projekta doktorske disertacije:

– Dr.sc. Izet Pehlić, vanredni profesor za naučnu oblast Pedagogija, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, član Komisije i supervizor,

– Dr.sc. Sedad Dizdarević, redovni profesor za naučnu oblast Islamska kultura i civilizacija, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, član Komisije,

– Dr.sc. Anela Hasanagić, vanredna profesorica za naučnu oblast Psihologija, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, članica Komisije.

KONTAKT

Bilmišće, Zenica 72000

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info.ipf@unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet

en_USEN