032 402-919 info.ipf@unze.ba

U srijedu 16. septembra 2020. godine na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici održana je online putem odbrana magistarskog rada kandidatkinje Kristine Prkić-Palavra pod naslovom „Odgojne vrijednosti u sevdalinkama i turbo-folku“.

Kolegica Kristina Prkić-Palavra izabranu temu obradila je s punom naučnom zrelošću i odgovornošću i kvalitetno iskoristila postojeće mogućnosti istraživanja u okviru kvantitativne i kvalitativne istraživačke paradigme. Magistrantkinja je pokazala zrelost i samostalan pristup u primjeni metodologije znanstveno-istraživačkog rada. Kroz cijeli rad protkana je znanstvenoistraživačka socijalnopedagoška nit izabranog istraživačkog problema.

Magistarski rad na temu „Odgojne vrijednosti u sevdalinkama i turbo-folku“ ima značajnu društvenu aktuelnost, znanstveni i praktični značaj i vrijednost. Rad je značajan prilog razvoju socijalne pedagogije kod nas i prilog znanstvenoistraživačkoj analizi odgojnih vrijednosti muzičkih sadržaja.

Ovim magistarskim radom također su otvorena izuzetno važna pitanja za odgojne vrijednosti muzičkih sadržaja. Nesumnjivo je da će rad biti podsticaj da se na sličan način priđe istraživanju vrijednosti muzičkih sadržaja i iz drugih uglova iz kojih se ono može posmatrati.   

Ovim činom kolegica Kristina Prkić-Palavra stekala je zvanje magistrice socijalne pedagogije.

Komisija za ocjenu i odbranu magistarskog rada:

– Dr. sc. Azemina Maglić, docent za naučnu oblast Socijalna pedagogija, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, predsjednik Komisije,

– Dr. sc. Izet Pehlić, vanredni profesor za naučnu oblast Pedagogija, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, mentor član Komisije i

– Dr. sc. Indira Meškić, redovni profesor za predmete „Muzička kultura“, „Muzička radionica“, „Metodika nastave muzičke kulture I“ i „Metodika nastave muzičke kulture II“, Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici, komentor i član Komisije.

KONTAKT

Bilmišće, Zenica 72000

Centrala: +387 (0)32 402 919

Dekanat: +387 (0)32 245 434

Studentska: +387 (0)32 243 392

Fax: +387 (0)32 402 919

info.ipf@unze.ba

 

 

LOKACIJA

Islamski pedagoški fakultet

en_USEN